A menekültek kvóta szerinti betelepítésével járó költségeket megalapozó számítások

Szigetvári Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium részére

Honvédelmi Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Szigetvári Viktor

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Közérdekűadat-igényléssel fordultam az Emberi Erőforrások Minisztériumához azzal kapcsolatban, hogy Rétvári Bence államtitkár úr a Magyar Időknek adott április 19-ei nyilatkozata szerint kétszázmilliárd forintba kerülne a migránsok kvóta szerinti betelepítése Magyarországnak az első évben. Kértem, hogy az állítást megalapozó hatástanulmányokat küldjék meg részemre, és tájékoztassanak arról, hogy milyen európai uniós döntés alapján és hány Magyarországra telepítendő személyre készült ez a számítás, valamint a megjelölt összeg milyen kiadásokra vonatkozik. Válaszul az EMMI azt közölte, hogy a kért dokumentum tekintetében nem minősül adatkezelőnek, ezen túlmenően pedig részletesebb tájékoztatást nem adott.

Ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fent hivatkozott dokumentumokat, információkat – amennyiben azoknak a tisztelt Minisztérium az adatkezelője – szíveskedjen megküldeni részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 17.

Üdvözlettel:

Szigetvári Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: szervezeti e-mail cím: HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály
Honvédelmi Minisztérium


Attachment 1.16.2016.p v lasz Szigetv ri Viktor.doc
35K Download View as HTML


[Subject only] RE: Közérdekű adat igénylés - A menekültek kvóta szerinti betelepítésével járó költségeket megalapozó számítások

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh-Zsohár Agnieszka szds.
Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt Szigetvári Viktor!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy a kért adatok tekintetében a Honvédelmi
Minisztérium nem minősül az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

Biztosan kijelenthető azonban, hogy a bevándorlás, valamint a migránsok
ellátásának költsége jelentős pénzügyi terhet jelent az uniós tagországok,
így Magyarország számára. Egy biztos, Brüsszel 78 millió forintos
fejenkénti büntetéssel fenyegetőzik arra az esetre, ha Magyarország
elutasítja a kötelező kényszerbetelepítést. (Eközben egy magyar emberre 1
millió forint uniós támogatás jut.)

Európa fokozódó migrációs nyomással néz szembe: csak 2015-ben 1,5 millió
migráns érkezett a kontinensre, ellenőrizetlenül. Ezt, valamint a
kilátásba helyezett brüsszeli büntetés összegét figyelembe véve nem túlzás
azt kijelenteni, hogy a veszélyes brüsszeli tervek megvalósulása
százmilliárdos nagyrendű terhet róna Magyarországra.

Tisztelettel:

 

Honvédelmi Minisztérium

Kommunikációs Osztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szigetvári Viktor:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei