A Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasútvillamosításhoz kapcsolódó engedélyezési tervek

Varga Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államvasutak Zrt. részére

Magyar Államvasutak Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Varga Sándor

Delivered

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus levélben megküldeni részemre a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasútvillamosításhoz kapcsolódó, 2007-2009 között a MÁVTI által készített 41099 és 42167 tervszámú engedélyezési tervek digitális példányát vagy ezek szkennelt másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 22.

Üdvözlettel:
Varga Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban 2019. február 22-én beérkezett megkeresésével kapcsolatban az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy
az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2019. február 22-én beérkezett megkeresésére hivatkozással az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az Ön által előterjesztett, 41099 és 42167 tervszámú engedélyezési tervek
közérdekű adatként vagy közérdekből nyilvános adatként való megismerésére
irányuló igényt – a szerző személyhez fűződő jogainak védelme érdekében –
a MÁV Zrt. az Ön által kívánt forma és mód (azaz az engedélyezési tervek
elektronikus levélben történő megküldése) helyett a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény 15/A §-a értelmében az engedélyezési tervek
közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó részei
megtekintésének lehetővé tételével teljesíti.  

 

A megtekintésre – személyazonosságának a helyszínen történő igazolását
követően – az alábbi helyen és időpontokban biztosítunk lehetőséget.

 

A megtekintés helyszíne: a MÁV Zrt. 1016 Budapest, Mészáros u. 19. II.
206. címen található helyisége

 

A fenti helyszínen – választásának megfelelően – a következő időpontokban
biztosítjuk a megtekintés lehetőségét.

 

2019. március 13-án 09:00–14:00 óra között, illetve

2019. március 19-én 09:00–14:00 óra között

 

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Sándor:
Csak a(z) Magyar Államvasutak Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Intézkedések

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Tamaskó Bálint által

Adatvédelem

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére dr. Keresztes Sándor által

Arculati kézikönyvek

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kovács Gergő által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei