Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Hajdu Nóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A minisztérium költségvetését, gazdálkosását érintő kérdések

dr. Hajdu Nóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Külügyminisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for dr. Hajdu Nóra to read a recent response and update the status.

Feladó: dr. Hajdu Nóra

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2010 és 2015 közötti (2014 előtt értelemszerűen csak a Külügyminisztérium) költségvetésének főösszegét - ennek bontását hazai és külföldi személyi és dologi kiadások szerint, a változtatásokat százalékosan, az un. fejezeti kezelésű előirányzatokat fejezetenként.
2. A fejezeti kezelésű előirányzat soron mekkora összeggel szerepel a magyar vállalatok külföldi piacra lépésének támogatása, a magyar vállalatok külföldi befektetés támogatása.
3. A kereskedőházak tevékenységének támogatása 2010-2015 között hogyan alakult, mely állomáshelyeken és hány fővel működnek.
4. Hogyan alakult 2010-2015 között a külgazdasági attasék száma és az ehhez kötődő dologi kiadások összege mennyit emelkedett a megadott időszakban.
5. 2010-től kezdődően hogyan változott a külképviseletek igazgatására fordított összeg százalékosan és összegszerűen a minisztérium teljes költségvetésében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 20.

Üdvözlettel:

dr. Hajdu Nóra, Együtt

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment t j koztat s.pdf
769K Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

Tisztelt Igénylő!

 

Közérdekű adatigénylésére csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment t j koztat s.2..pdf
1.4M Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Hajdu Nóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hajdu Nóra:
Csak a(z) Külügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szakmai életrajzok

A(z) Külügyminisztérium részére dr. Hajdu Nóra által

Déli nyitás

A(z) Külügyminisztérium részére dr. Hajdu Nóra által

Miami konzuli képviselet

A(z) Külügyminisztérium részére Kőműves Anita által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei