Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Hajdu Nóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A minisztérium költségvetését, gazdálkosását érintő kérdések

dr. Hajdu Nóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Külügyminisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for dr. Hajdu Nóra to read a recent response and update the status.

Feladó: dr. Hajdu Nóra

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2010 és 2015 közötti (2014 előtt értelemszerűen csak a Külügyminisztérium) költségvetésének főösszegét - ennek bontását hazai és külföldi személyi és dologi kiadások szerint, a változtatásokat százalékosan, az un. fejezeti kezelésű előirányzatokat fejezetenként.
2. A fejezeti kezelésű előirányzat soron mekkora összeggel szerepel a magyar vállalatok külföldi piacra lépésének támogatása, a magyar vállalatok külföldi befektetés támogatása.
3. A kereskedőházak tevékenységének támogatása 2010-2015 között hogyan alakult, mely állomáshelyeken és hány fővel működnek.
4. Hogyan alakult 2010-2015 között a külgazdasági attasék száma és az ehhez kötődő dologi kiadások összege mennyit emelkedett a megadott időszakban.
5. 2010-től kezdődően hogyan változott a külképviseletek igazgatására fordított összeg százalékosan és összegszerűen a minisztérium teljes költségvetésében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 20.

Üdvözlettel:

dr. Hajdu Nóra, Együtt

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment t j koztat s.pdf
769K Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

Tisztelt Igénylő!

 

Közérdekű adatigénylésére csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment t j koztat s.2..pdf
1.4M Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Hajdu Nóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hajdu Nóra:
Csak a(z) Külügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szakmai életrajzok

A(z) Külügyminisztérium részére dr. Hajdu Nóra által

Déli nyitás

A(z) Külügyminisztérium részére dr. Hajdu Nóra által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei