Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A MKKP megrongált plakátja

Kovács Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Rendőr-főkapitányság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Péter to read a recent response and update the status.

Feladó: Kovács Péter

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

,hogy a mai napon a HVG internetes híportál által cikk alapján
http://hvg.hu/itthon/20150702_Foto_Maris...

történt-e a Magyar Kétfarkú Kutyapárt kihelyezett palkát megrongálása ügyében rendőrségi eljárás indítása? Kérdésemet tekintettel arra teszem meg, hogy több esetben értesültem a sajtóból, fényképfelvétellel ellátott cikkekben ,hogy a rendőrség a tudomására jutott, ám nem tetten ért palkátrongálásnál , a palkátánál helyszínelt, bűnügyi technikusokkal a nyomokat rőgzítette, illetve azokról fényképfelvételt készített.

Amennyiben nem történt rendőri intézkedés, úgy tájékoztatom hatóságukat, hogy az alaptörvény, a rendőrség szolgálati szabályzata valamint a rendőrségi törvény értelmében önönek intézkedési kötelezettsége van.
Válaszukat, a közérdeklődésre tekintettel kérem soron kívűl megválaszolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 2.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Péter

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Tájékoztattam, hogy előírt határidőre nem tett eelget adatszolgáltatási kötelezettségének valamint annak akadályát sem jelezte.

Kérem, amennyiben a határidő meghosszabbítására nyújt be kérelmet, az válaszában jelezze, illetve akadály nem áll a teljesítés elé, kérem annak legyen szíves eleget tenni mihamarabb.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Hivatkozása ide

Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re K z rdek adat ig nyl s A MKKP megrong lt plak tja.txt
1K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Budapesti Rendőr-főkapitányság request email]>: host mail1.police.hu[171.19.10.5] said: 554 5.7.1
<[Budapesti Rendőr-főkapitányság request email]>: Recipient address rejected: GWExtUser is false
nincs internetes levelezesi joga (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Péter:
Csak a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Nemi erőszak

A(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság részére Kovacs Flora által

Rendvédelem

A(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság részére Komjáti Kata által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei