A motorcsónakok után fizetett helyi adó

Zsendovits Ábel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Zsendovits Ábel

Delivered

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a motorcsónakok után befizetett nagymarosi adó bevétel éves összegeit 2010-től olyan listában, amely tartalmazza az adott évben adót befizető cégeket, illetve magánszemélyek neveit, valamint azt, hogy hány darab motorcsónak után fizetett be az adott évben az adóalany adót.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 26.

Üdvözlettel:

Zsendovits Ábel

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_motorcs=C3=B3nakok_ut=C3=A1n?=
=?UTF-8?Q?_fizetett_helyi_ad=C3=B3?=
Date: Wed, 10 Jul 2019 20:23:17 +0200
Message-ID: <004001d5374c$93364ff0$b9a2efd0$@nagymaros.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Content-Language: hu
Thread-Index: AQLG8Pz9u1QkgK0qiOVsKvKd5wDF5KTgtV0w

Tisztelt Zsendovits =C3=81bel!

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9re a =
k=C3=B6vetkez=C5=91 v=C3=A1laszt adom.
Nagymaros V=C3=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzat telep=C3=BCl=C3=A9si =
ad=C3=B3 bev=C3=A9telei 2016-t=C3=B3l kezd=C5=91d=C5=91en a =
k=C3=B6vetkez=C5=91k szerint alakultak (az ad=C3=B3t bevezet=C5=91 =
rendelet 2016. janu=C3=A1r 1-j=C3=A9n l=C3=A9pett hat=C3=A1lyba):

2016: 3 097 733 Ft
2017: 2 969 556 Ft
2018: 3 018 259 Ft

A telep=C3=BCl=C3=A9si ad=C3=B3 bevall=C3=A1sa (az ad=C3=B3z=C3=B3k neve =
=C3=A9s az ad=C3=B3t=C3=A1rgyak darabsz=C3=A1ma) nem min=C5=91s=C3=BCl =
k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adatnak, hanem az ad=C3=B3z=C3=A1s =
rendj=C3=A9r=C5=91l sz=C3=B3l=C3=B3 2017. =C3=A9vi CL. t=C3=B6rv=C3=A9ny =
127. =C2=A7 (1) bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n ad=C3=B3titok =
k=C3=B6r=C3=A9be tartozik, =C3=ADgy arr=C3=B3l az Art. 127. =C2=A7 (3) =
bekezd=C3=A9se alapj=C3=A1n k=C3=A9relm=C3=A9re sem adhatok =
inform=C3=A1ci=C3=B3t.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:

Dr. Horv=C3=A1th B=C3=A9la
jegyz=C5=91
Nagymarosi Polg=C3=A1rmesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Zsendovits Ábel

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönöm a választ.

Közérdekű adatigénylésemet a következőképpen pontosítom:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a motorcsónakok után befizetett nagymarosi adó bevétel éves összegeit 2010-től olyan listában, amely tartalmazza az adott évben adót befizető cégeket, illetve magánszemélyek neveit, valamint azt, hogy az adóalanyok együttesen összesen hány darab motorcsónak után fizettek be az adott évben adót.

Tisztelettel kérem válasza kiegészítését a fenti pontosítás szerint.

Köszönöm.

Üdvözlettel:

Zsendovits Ábel

Hivatkozása ide

Feladó: Zsendovits Ábel

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Benyújtott adatigénylésemre a válaszadás határideje lejárt. Kérem, szíveskedjen az adatigénylésemre válaszolni.

Köszönöm.

Üdvözlettel:

Zsendovits Ábel

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_motorcs=C3=B3nakok_ut=C3=A1n?=
=?utf-8?Q?_fizetett_helyi_ad=C3=B3?=
Date: Thu, 1 Aug 2019 13:06:58 +0200
Message-ID: <004501d54859$3ce816b0$b6b84410$@nagymaros.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQLG8Pz9u1QkgK0qiOVsKvKd5wDF5AHS/z5WpPQ4OcA=
Content-Language: hu

Tisztelt Zsendovits =C3=81bel!

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adatk=C3=A9r=C3=A9s=C3=A9re adott =
v=C3=A1laszomat ism=C3=A9t elk=C3=BCld=C3=B6m.
A megadott nem publikus e-mail c=C3=ADmre v=C3=A1laszk=C3=A9nt =
k=C3=BCld=C3=B6tt levelem olvashatatlans=C3=A1ga nem a mi =
rendszer=C3=BCnk hib=C3=A1j=C3=A1b=C3=B3l ad=C3=B3dott.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:

Dr. Horv=C3=A1th B=C3=A9la
jegyz=C5=91
Nagymarosi Polg=C3=A1rmesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Zsendovits Ábel!

A megadott közérdekű adatokat legfeljebb azzal tudom kiegészíteni, hogy 2016-tól(!) évente hány adózó fizetett be települési adót és hány darab motorcsónak után. Minden további adat adótitok körébe tartozik.
Amennyiben a fenti adatokra igényt tart, kérem jelezze.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Zsendovits Ábel

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Igen, kérem küldje el az adatokat, amelyek nem minősülnek adótitoknak (települési adót fizetők és az adóalapot jelentő motorcsónakok éves száma 2016-tól).

Köszönöm.

Üdvözlettel:

Zsendovits Ábel

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.png
3K Download


Tisztelt Zsendovits Ábel!

 

Pontosított kérésére az alábbiak szerint adom meg a vízi járművek adója
adófizetői és adótárgyai darabszámát.

Két kikötő a tulajdonosok helyett vallja be, szedi be és fizeti meg az
adót a rendelet szerint.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

(27) 595-118

[1][Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

 

Települési adó (vízi járművek adója) darabszámok
  Június Július Augusztus Szeptember
Év adófizető motorcsónak adófizető motorcsónak adófizető motorcsónak adófizető motorcsónak
2016 44 134 47 147 44 146 43 139
2017 29 131 29 137 30 138 30 132
2018 25 131 25 141 25 140 25 134

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Zsendovits Ábel:
Csak a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei