A nagykátai bölcsőde létesítésére beadott pályázati anyag megismerése

Major Krisztina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Major Krisztina

Delivered

Tisztelt Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a nagykátai bölcsődére leadott, Európai Uniós pályázattal kapcsolatos anyagokat, mely pályázat a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00041 azonosítószámmal nyilvántartott.

Szeretném megismerni a benyújtott pályázati anyagot, főképpen a részletes megvalósíthatósági tanulmányt (Swot, marketing és üzleti terv, célcsoportok, megvalósítási terv, cselekvési ütemtervet, együttműködések stb.) Kiemelten fontos számomra a pénzügyi tervet tartalmazó rész (pénzügyi táblázatokat, elemzések, cash-flow, költségek, pénzügyi fenntarthatóság stb...) Valamint a pályázat előrehaladási jelentéseit, továbbá a megvalósulási folyamattal kapcsolatos változásokat, és teljesüléseket ismertető jelentés.

Ezen adatok az általam elvégzendő pénzügyi-számviteli képzéshez szükségesek, ezek semmilyen formában nem kerülnek nyilvánosságra, rajtam kívül a tanáraim és a vizsgabizottság fogja áttekinteni az általam készített esettanulmányt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 12.

Üdvözlettel:

Major Krisztina

Hivatkozása ide

Feladó: Karsainé Magyar Ildikó
Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Major Krisztina k z rdek adatig nyl s v lasz.pdf
0K Download View as HTML

Attachment adatlap Nagyk ta v gleges.pdf
113K Download View as HTML

Attachment t mogat i d nt s p ly zat elb r l s r l.pdf
122K Download View as HTML

Attachment Megalapoz dokumentum b lcs de.pdf
702K Download View as HTML

Attachment Konzorciumi mg llapod s b lcs de.pdf
79K Download View as HTML

Attachment Likvidit si terv.pdf
55K Download View as HTML

Attachment TSZ hat lybal p s.pdf
23K Download View as HTML

Attachment TERVEZ I K LTS GBECSL S.pdf
256K Download View as HTML

Attachment Konzorciumi egy ttm k d sb l val kil.pdf
111K Download View as HTML

Attachment test leti hat rozat.pdf
24K Download View as HTML

Attachment Al rt egyeztet si jegyz k nyv.pdf
29K Download View as HTML

Attachment 2.sz m m dos t si ig ny.docx
13K Download View as HTML

Attachment 1.sz m m dos t si ig ny.docx
12K Download View as HTML

Attachment 3.sz m m dos t si ig ny.docx
13K Download View as HTML

Attachment EPTK Dokumentum 3.sz m m dos t si ig ny elfogad lev l.pdf
99K Download View as HTML

Attachment EPTK Dokumentum20180228162738.pdf
113K Download View as HTML

Attachment Nagyk ta 4.sz m m dos t si ig ny hi nyp tl sa.docx
13K Download View as HTML

Attachment EPTK Dokumentum elfogad lev l.pdf
99K Download View as HTML

Attachment aktualiz lt 10.sz m mell klet.pdf
89K Download View as HTML

Attachment 5.sz m m dos t si ig ny.docx
17K Download View as HTML

Attachment m dos tott 11.sz m mell klet.pdf
63K Download View as HTML

Attachment 6.sz m m dos t si ig ny.docx
18K Download View as HTML

Attachment 2018.06.12.m dos tott 10.sz m mell klet.pdf
88K Download View as HTML

Attachment 7.sz.m dos t si ig ny.docx
16K Download View as HTML

Attachment 8.sz.m dos t si ig ny.docx
14K Download View as HTML

Attachment 9.sz m m dos t si ig ny.docx
13K Download View as HTML

Attachment 10.sz m m dos t si ig ny.docx
18K Download View as HTML

Attachment m dos tott 11.sz.mell.2019 janu r.docx
118K Download View as HTML

Attachment Nyilatkozat k lts gn vekm ny eset n.pdf
35K Download View as HTML

Attachment test leti hat rozatok.pdf
62K Download View as HTML

Attachment T mogat si szerz d sal rt.pdf
2.4M Download View as HTML

Attachment 1.kifizet si ig nyl s.pdf
144K Download View as HTML

Attachment 2.kifizet si ig nyl s.pdf
143K Download View as HTML

Attachment 3.m rf ldk szakmai besz mol.docx
12K Download View as HTML

Attachment Szakmai besz mol 3.m rf ldk.rtf.doc
47K Download View as HTML


Tisztelt Major Krisztina!

 

Csatoltan megküldöm a közérdekű adatigénylésére a kért adatokat.

 

Tisztelettel:

 

Karsainé Magyar Ildikó

jegyző

 

Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

Telefon: 06 29/641-105

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Major Krisztina:
Csak a(z) Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei