A NAIH/2018/2724/2/V ügyszámú ügyben a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. NAIH-nak adott válasza

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) május 17-én a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt számára a NAIH/2018/2724 /2/V. ügyszámú ügyben a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt-nek küldött levelét (megkeresését) és a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. által a levélre ( megkeresésre) a NAIH-nak küldött választ.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 15.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük megkeresését!

Levelét fogadtuk, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Addig is látogasson el honlapunkra, ahol tájékozódhat a Liget Budapest
projektet érintő aktuális információkról.

 

Városliget Zrt.

1386 Budapest, Pf.: 910

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Ön 2018. június 15. napján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő közérdekű adatigénylést terjesztette be:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) május 17-én a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt számára a NAIH/2018/2724 /2/V. ügyszámú ügyben a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt-nek küldött levelét (megkeresését) és a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. által a levélre ( megkeresésre) a NAIH-nak küldött választ.”

Ezek a dokumentumok a NAIH által elrendelt, az Infotv. 52. § - 58. §-ban szabályozott, a hivatkozott ügyszámon folyamatban lévő eljárás során keletkeztek.
A Városliget Zrt. az Infotv. 3. § 9. pontja értelmében nem minősül adatkezelőnek, ezért a kért dokumentumok kiadására nincs jogosultsága.

/„3. § E törvény alkalmazása során:
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;”/

Az Infotv. 30. § (3) és 31. § (3) bekezdései alapján tájékoztatjuk Önt, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasítása felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani a Városliget Zrt. ellen. A perben illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó utca 25.).

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 52. § (1a) bekezdése értelmében igénye elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság, székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében. A Hatóság eljárása az igény elutasításának közlésétől számított egy éven belül kezdeményezhető.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei