A NAIH/2019/1038. üsz.-ú ügyirat hivatkozott dokumentumai

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a NAIH/2019/1038. üsz.-ú dokumentumban hivatkozott, a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős Államtitkársága (továbbiakban: Államtitkárság) által a NAIH számára küldött, 2018. december 14-én kelt levelet, melyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) november 21-én kelt levelére az Államtitkárság azt válaszolta, hogy "teljesítette az adatigénylést."

2.1. Kérem, szíveskedjék tájékoztatni, hogy a hatóság mely dokumentumokra hivatkozva tette a NAIH/2019/1038. üsz.-ú dokumentumban szereplő megállapítást: "A Hatóság megvizsgálta a KiMitTud honlapján közzétett tartalmakat, melynek eredményeként megállapította, hogy Göd Város Önkormányzata eleget tett kötelezettségének. "https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_s....

2.2. Kérem szíveskedjék magyarázatot adni, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalhoz ( továbbiakban: Kormányhivatal) 2018. szeptember 12-én benyújtott adatigénylésemre - mely adatigénylés megtagadása miatt a Hatóságnak október 17-én beadványt nyújtottam be - milyen módon tudott eleget tenni Göd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. szeptember 5-én kelt válaszlevele, tekintettel arra, hogy

- az Önkormányzatnak 2018. augusztus 20-án nyújtottam be az adatigénylésemet, a Kormányhivatalnak pedig szeptember 12-én, s augusztus hónap a naptárban előbb van, mint szeptember.

- az Önkormányzatnak augusztusban benyújtott adatigénylésemnek más tartalma, az más adatokra vonatkozott ( "Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Gödi Önkormányzat és a Samsung SDI Magyarország Zrt. között 2016. január 1-től ezen adatigénylés időpontjáig kötött együttműködési megállapodások, szerződések dokumentumait, valamint a Samsung SDI gödi építkezésével és működésével kapcsolatos, a magyar kormányzat által a Gödi Önkormányzatnak küldött írásos dokumentumokat") , mint a Kormányhivatalnak szeptember 12-én küldött adatigénylésemnek. ("Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1.) a 2017-től ezen adatigénylés időpontjáig keletkezett, a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzemmel (Göd, Ipartelep hrsz., 6980), az üzem működésével, az üzem zajszennyezésével kapcsolatos benyújtott panaszok, bejelentések dokumentumait, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal ezzel kapcsolatos intézkedéseinek dokumentumait.
2.) a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi elektromos akkumulátorgyártó üzem működésével kapcsolatos, a Pest megyei Kormányhivatal mint illetékes szakhatóság által végzett hatósági vizsgálatok, ellenőrzések dokumentumait, melyek 2017-től ezen adatigénylés időpontjáig keletkeztek.")

2.3. Kérem tájékoztasson arról, hogy az Önkormányzat által szeptember 5-én küldött válaszlevélnek mely részében találhatók azok a közérdekű adatok és dokumentumok, melyeket a Kormányhivataltól szeptember 12-én kértem, különös tekintettel arra, hogy a Kormányhivatalhoz benyújtott adatigénylésre a válaszadás határidejét szeptember 26-án Kormányhivatal meghosszabbította, arra hivatkozva, hogy az a Kormányhivatalnál több szervezeti egységet érint és jelentős terjedelmű adatra vonatkozik, viszont ezen adatokat sem a Kormányhivataltól, sem mástól ezidáig nem kaptam meg. https://kimittud.atlatszo.hu/request/116...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 23.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt [email address]!

A mai nappal lejár a közérdekű adatigénylésemre adandó válasz 15 napos határideje. Várom szíves válaszukat.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: Naih_Ügyfélszolgálat
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Attachment NAIH 2019 1104 2 1m.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment NAIH 2019 1104 2 2m.pdf
3.1M Download View as HTML

Attachment NAIH 2019 1104 2 3m.pdf
51K Download View as HTML

Attachment NAIH 2019 1104 2.pdf
798K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei