Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hidvégi János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A NAIH közérdekű és közérdekből nyilvános adatszolgáltatása

Hidvégi János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Hidvégi János to read recent responses and update the status.

Feladó: Hidvégi János

Delivered

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Érdekes polémia bontakozott ki a NAIH közérdekű és közérdekből nyilvános adatszolgáltatásával összefüggésben. Adatkérő és a NAIH számításai közötti különbséget valószínűsíthetően az adatkérés teljesítésre nyitva álló határidők eltérő kiszámítási módja okozza. Erre vonatkozóan a Hatóság honlapján nincs konkrét tájékoztatás, de a NAIH valamennyi adatkérésről nyugtázó üzenetet küld vissza, ezért az üzenet visszaigazolásának dátumát vélhetőleg joggal vehetjük alapul a határidő kezdő napjának meghatározásakor.

Adatkérővel ellentétben én nem tudok közérdekű adatkérést azonosítani abban a kérdésben, miszerint „Mi indokolja, hogy a NAIH hátrányosan megkülönbözteti a KiMitTud oldalán keresztül adatot igénylőket?”, tekintettel arra, hogy erre vonatkozó adatot a Hatóság nem kezel. Kezelik ugyanakkor az adatkérések és a válaszadás időpontját, amelyekből a számítási algoritmus alapján egyszerűen eldönthető ez a kérdés.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1.) az adatkérés teljesítésre a NAIH számára nyitva álló határidő számítási módját;
2.) a 2016. évben a NAIH-hoz beérkezett valamennyi közérdekű és közérdekből nyilvános adatkérés beérkezési idejét, a válaszadás pontos időpontját, és az azonosíthatóság érdekében az adatkérések tárgyát, vagy belső azonosító számát, valamint a válaszadási idők hosszát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 20.

Üdvözlettel:

Hidvégi János

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: NAIH ügyfélszolgálat
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Attachment NAIH 2016 6383 2 Z.pdf
543K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: NAIH ügyfélszolgálat
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Attachment NAIH 2016 6384 2 Z.pdf
562K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hidvégi János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hidvégi János:
Csak a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei