A Nemzeti Hajsza rendezvény szerződései

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2018. szeptember 29-én rendezik a Nemzeti Hajsza versenyt a Normafánál. Kérem, szíveskedjenek
• a Tori Sport Kft., mint területhasználó kérelmére, a Nemzeti Hajsza megtartásával kapcsolatban hozott polgármesteri döntést tartalmazó dokumentumot,
• illetve – ha készült ilyen – a döntés alapján az Önkormányzat és a Tori Sport Kft., mint területhasználó között, a Nemzeti Hajsza megtartásával kapcsolatban megkötött területhasználati szerződést elektronikus másolatban részemre megküldeni szíveskedjenek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Normafa Park Info

Tisztelt Sípos Péter Úr!

 

Hivatkozva a 2018. szeptember 12-én elektronikus úton érkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítottam.

 

Tisztelettel:

 

Mikó Gergely

    igazgató

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szatmári Anna dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment v lasz K z rdek adatig nyl s.pdf
40K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban mellékelten megküldöm a határidő
hosszabbításáról szóló tájékoztatást.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Szatmári Anna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224 5900/5362

Fax: (+36 1) 356 5846

e-mail: [1][email address]

 

[2]cid:image001.gif@01CECF2C.98AC1C50

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Szatmári Anna dr.!

Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen az adatigénylés egyetlen szerződés kiadására vonatkozott, tehát nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Edina dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment V lasz2 K z rdek adatig nyl s.pdf
38K Download View as HTML

Attachment K zter let haszn lati hozz j rul s.pdf
208K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Nagy Edina dr.!

Köszönettel vettem a 2018. szeptember 18-19-én megtartott Nemzeti Hajsza rendezvényre kiadott közterület használati határozat megküldését. Az abban foglaltakkal kapcsolatban kérem, szíveskedjenek az alábbi kérdésekre adott válaszaikat részemre megküldeni:
1. A rendezvényt az engedélyben meghatározott 268 m2 területnél nagyobb területen tartották meg. Történt-e bármilyen intézkedés az engedélyezettnél nagyobb terület igénybevétele miatt?
2. A határozat indoklása szerint a közterület igénybevételi díjat az Ör. 2. melléklet II/ 1. pontja szerint állapították meg. A hivatkozott pontban szereplő díj-mérték, és a határozatban szereplő 1.000 Ft/nm használati díjalap nincs összhangban. Mi ennek az oka?
3. Mi az oka annak, hogy a közterület igénybevételi díjat az Ör. 2. melléklet II/ 1. (Árusítás és árubemutatás) és nem a II/11 pontja (Rendezvények és ehhez kapcsolódó parkolás) szerint állapították meg?
4. A Természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. tv. 38. § (1) bekezdése i) pontja szerint „védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához”. A határozat a közterület igénybevételének feltételei között nem említi, hogy a terület ideiglenes használója köteles beszerezni az környezetvédelmi hatóság engedélyét. Ellenőrizte az önkormányzat, hogy a kérelmező megszerezte-e a szükséges engedélyt?

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Szatmári Anna dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment V lasz K z rdek adatig ny s 20181026.pdf
41K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban mellékelten megküldöm a határidő
hosszabbításáról szóló tájékoztatást.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Szatmári Anna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224 5900/5362

Fax: (+36 1) 356 5846

e-mail: [1][email address]

 

[2]cid:image001.gif@01CECF2C.98AC1C50

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Szatmári Anna dr.!

Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen az adatigénylés nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.

Tájékoztatom, hogy törvénysértő gyakorlatuk miatt bejelentést tettem az Adatvédelmi Hatóságnál.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Szatmári Anna dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment V lasz K z rdek adatig nyl s Nemzeti Hajsza.pdf
72K Download View as HTML

Attachment Kieg sz t s kijav t hat rozat.pdf
107K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Szatmári Anna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224 5900/5362

Fax: (+36 1) 356 5846

e-mail: [1][email address]

 

[2]cid:image001.gif@01CECF2C.98AC1C50

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Szatmári Anna dr.!

Köszönettel vettem válaszukat. A továbbiakban kérem szíves válaszukat arról, hogy a terület használati alapdíj megállapításánál miért hagyták kívül a Rendelet 16. § (4) bekezdésében foglaltak, melyek szerint az alapdíj 1,2 kellett volna alkalmazni.
Ami a túlhasználat kérdését illeti, tisztelettel felhívom figyelmüket a Pest Megyei Kormányhivatal által a versenyre kiadott PE/06-KTF/17146-6/2018 sz. környezetvédelmi engedélyében foglaltakra, valamint a közösségi oldalakon megjelent fényképekre (https://www.facebook.com/Normafatermesze.... Az engedély szerint a területen felállítható sátrak, valamint egyéb ideiglenes létesítmények (színpad, WC-k, akadályok) területe sokszorosa az engedélyben rögzítettnek. Az interneten közzétett képek alapján megállapítható, hogy csak a verseny fogadó részén elfoglalt terület legalább 10-15-ször nagyobb volt, mint az engedélyezett, és ezen felül a kiépített akadályokkal a Normafa egyéb részein további több száz négyzetmétert foglaltak el.
Kérem, hogy a fentieket bejelentésként szíveskedjenek kezelni. Kérem, szíveskedjenek kivizsgálni, hogy valóban történt-e túlhasználat, és ha igen, járjanak el a Rendelet előírásainak megfelelően. Azt is Kérem, hogy vizsgálják ki, hogy az Önkormányzat illetékes szervei részéről történt-e mulasztás a közterület használat ellenőrzése során.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Jónai Zsuzsanna dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment 2951 001.pdf
50K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Csatoltan megküldöm bejelentésével kapcsolatos válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei