Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Oszkó Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Nemzeti Jogszabálytár használati statisztikái

Oszkó Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Oszkó Attila to read a recent response and update the status.

Feladó: Oszkó Attila

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Hány oldalletöltés volt havi lebontásban 2018-ban a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) oldalon?
2. Hány keresés volt havi lebontásban 2018-ban a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) oldalon?
3. Hány regisztrációval rendelkező felhasználó használja jelenleg a Nemzeti Jogszabálytárat?
4. Átlagosan mennyi időt töltenek a felhasználók a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) oldalán?
5. Hány közintézménynek, költségvetési szervnek van regisztrációja a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) felületén?
6. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 2012-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződése szerint (2012-ben) évi 341 130 000 Ft-ot kap a szolgáltatásának biztosítása érdekében, ezt követően évente a Felek megállapodása szerint zajlik a szerződés ellentételezése. Mekkora volt ez az összeg 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évben?
7. A Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) oldalán hány találat – hány jogszabály – érhető el angol nyelven?
8. Hány találattal – hány jogszabállyal – rendelkezik a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) adatbázisa?
9. Rendelkezik-e a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) asztali vagy hordozható számítógépre letölthető alkalmazással? Amennyiben nem, úgy folyamatban van ennek fejlesztése?
10. Rendelkezik-e a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) mobileszközre letölthető (iOS, Android) applikációval? Amennyiben nem, úgy folyamatban van ennek fejlesztése?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 6.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment 02.21.Njt.statisztikai adatok.pdf
97K Download View as HTML


  [1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

Tárgy: közérdekű adat megismerése iránti igény

Tisztelt Címzett!

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Oszkó Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Oszkó Attila:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei