A Nemzeti Tehetség Program részére juttatott személyi jövedelemadó felajánlások elszámolása

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre hogy 2010-2014 között a a Nemzeti Tehetség Programra érkezett összegeket tételesen mire költötték.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 9.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Kaposi József
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet


Attachment NTP 11 13 adatok.xlsx
23K Download View as HTML


Tisztelt Ferencz Gábor!

A 2014. november 9-én érkezett, „Közérdekűadat igénylés - A Nemzeti Tehetség Program részére juttatott személyi jövedelemadó felajánlások elszámolása” tárgyú megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Az Oktatásért Közalapítvány a Fővárosi Bíróság jogerős határozata alapján 2011. július 27-én megszüntetésre került. A 1152/2011. (V. 18.) Kormányhatározat alapján az Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriuma által ellátott feladatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet látja el.

A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján:
„2/A. § (2) Az OFI a 2. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pályázati tervet, a Támogatáskezelővel együttműködve elkészíti a pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelős miniszter döntését követően a kifizetések előkészítését indítványozza a Támogatáskezelőnek, a megvalósítás befejezése előtt a Támogatáskezelővel együttműködve ellátja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos szakmai ellenőrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását. Az OFI ellátja emellett a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum titkársági feladatait.”

A fentiek alapján az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Nemzeti Tehetség Program részére juttatott személyi jövedelemadó forrásai terhére a mellékelten megküldött pályázati kiírások lebonyolításában vett részt.

Tisztelettel:
________________________
Dr. Kaposi József
főigazgató

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Cím: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. / II. em. 202.
Mobil: +36 30 235 5746
E-mail: [OFI request email]
Web: www.ofi.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei