Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Alexandra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A neszmélyi VIII. számú vörös iszap tároló területén lévő szennyező anyagok

Tóth Alexandra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Tóth Alexandra to read recent responses and update the status.

Feladó: Tóth Alexandra

Delivered

Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a neszmélyi VIII. számú vörös iszap tároló területén a jelenleg és a korábban szennyező anyagok tárolásával, elszállításával, ártalmatlanításával kapcsolatos dokumentumokat és hatósági határozatokat,
- a területek kármentesítéséről, annak eredményeiről szóló határozatokat, dokumentumokat,
- minden korábbi és ha készült friss mérési eredményeket az érintett területek szennyezettségéről (talaj és talajvíz esetében),
- pontos információkat arról, hogy a területeken van-e még szennyezés, és ha igen akkor milyen?
- várhatóak-e további lépések a kármentesítés érdekében?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 11.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: GYMSMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.gif
3K Download

Attachment 14508 4 201611251322.pdf
119K Download View as HTML


Tisztelt Tóth Alexandra Asszony!
Mellékelve megküldöm a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 14508-4/2016.
iktatószámú levelét.
Tisztelettel:
Dr. Buday Zsolt
Főosztályvezető nevében és megbízásából
Gál Eszter
Titkárság
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hivatkozása ide

Feladó: KOM Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály


Attachment 316 4.pdf
409K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

 

Tájékoztatásul küldöm a Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztály  316-4/2017. iktatószámú levelét.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Jelena Viktória Ildikó

osztályvezető

 

megbízásából:

 

Kovács Judit

titkárnő

Hivatkozása ide

Feladó: GYMSMKH Győri JH Agr. és Kör. Főo. K.v. O,T.v. O.postázó
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.bin
27K Download

Attachment 496 71.pdf
349K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
Mellékelve megküldöm a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri
Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályának
496-71/2017. iktatószámú iratát.
 
Tisztelettel

Horváth Kázmérné
igazgatási ügyintéző
Győri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Természetvédelmi Osztály
9021 Győr, Árpád út 28-32.
Telefon: +36 (96) 524-000 (608)
Fax: +36 (96) 328-031
E-mail: [1][email address]
[2][email address]
Honlap: [3]www.kormanyhivatal.hu

Tájékoztatom, hogy ez az email fiók kizárólag kimenő levelek küldésére
szolgál.
Válaszlevelét, megkeresését a következő email címek valamelyikére
szíveskedjék megküldeni:
Környezetvédelmi Osztály- [4]környezetvedelem@gyor.gov.hu
Természetvédelmi Osztály- [5][email address]
 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://www.kormanyhivatal.hu/
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: GYMSMKH Környezetvédelmi és Term.véd. Főo. - Titkárság
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.png
6K Download

Attachment 14508 11 201612161438.pdf
65K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
Mellékelve megküldöm a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 14508-11[1]/2016.
iktatószámú iratát.
Tisztelettel:
Dr. Buday Zsolt
Főosztályvezető nevében és megbízásából
Horváth-Kódor Marianna
Titkárság
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:45192016

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Alexandra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Alexandra:
Csak a(z) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei