A Normafa környékének erdészeti, dendrológiai és tájrendezési vizsgálatáról szóló tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződés és a tanulmány

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 3.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kátó Kamilla dr.


Attachment image001.gif
0K Download

Attachment 150218 Sipos P ter.pdf
325K Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Hivatkozva tárgyi ügyben kelt megkereséseire, csatoltan megküldöm Aljegyző
Asszony tájékoztatását.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kátó Kamilla

 

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5963

e-mail: [1][email address]

web: [2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:image001.gif@01CF742D.450660F0

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Aljegyző asszony!

Köszönettel vettem válaszát, melyet azonban nem tudok elfogadni. Engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 30. § (2) bekezdésére, mely szerint "az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni". Emiatt tisztelettel kérem, hogy a kérelemnek megfelelő formában, elektronikusan szíveskedjék a kért információkat rendelkezésemre bocsátani.

Nem mellesleg engedje meg megjegyeznem, hogy a kért adatokat álláspontom szerint az önkormányzat köteles lenne önszántából, a honlapján nyilvánosságra hozni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kátó Kamilla dr.


Attachment image001.png
19K Download

Attachment Parkfenntart al rt kivitelez si szerz d s j tsz t r.pdf
7.1M Download View as HTML

Attachment Parkfenntart sz mla.pdf
599K Download View as HTML

Attachment Parkfenntart teljes t s igazol s.pdf
442K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm a Libegő felső állomásánál
található játszótér felújítására kötött szerződést és az elszámolást.
Tájékoztatom, hogy az Ön által igényelt adatok összesen 3,34 GB méretűek
(az épületkataszterrel kapcsolatos egyes fájlok magukban is meghaladják az
60 000 KB méretet), ezért kérem szíves visszajelzését, hogy az Ön
elektronikus tárhelye tud-e fogadni ilyen méretű mellékleteket.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kátó Kamilla

 

jegyzői referens

 

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5963

Fax: (+36 1) 224-5944

e-mail: [1][email address]

[2]cid:image001.gif@01CF27EC.C6DE0D40

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Kátó Kamilla dr.!
Köszönöm szíves válaszát és a megküldött dokumentumokat. Az Ön által említett dokumentum mértek valóban nem alkalmasak az e-mailen történő küldésre, ezért tisztelettel azt javaslom, hogy az általam kért anyagokat szíveskedjenek feltölteni egy ingyenes tárhelyre (pl. https://drive.google.com/) és osszák meg velem ([email address]). Így áthidalhatóak a nagy méretből adódó problémák.

Köszönettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei