A Normafa rehabilitációjának első üteme tervezésére, kivitelezésére kötött szerződések

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy szíveskedjenek a korábbiaknak megfelelően az önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozni a Normafa rehabilitációjának első üteme tervezésére, kivitelezésére kötött szerződéseket a szerződések mellékletét képező részletes kivitelezési költségvetésekkel és teljesítés igazolásokkal együtt.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 2.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download


 Tisztelt Sipos Péter!

 

Hivatkozva lenti megkeresésére tájékoztatom, hogy a kért dokumentumok az
alábbi linken érhetőek el:
[1]https://www.hegyvidek.hu/site/upload/nor...
.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [2][email address]

[3]www.hegyvidek.hu,

 

[4]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Princz Katalin dr.!

Köszönettel nyugtázom, hogy közzétették a kért szerződéseket. Engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy a szerződések elválaszthatatlan részét képező ajánlat nem szerepel a nyilvánosságra hozott dokumentumok között, így adatközlésük hiányos, mert nem derül ki, milyen munkákat, milyen ellenérték fejében végeztek el a vállalkozók.

Kérem, legyenek szívesek a hiányt pótolni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.

[Subject only] RE: Közérdekű adat igénylés - A Normafa rehabilitációjának első üteme tervezésére, kivitelezésére kötött szerződések

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Princz Katalin dr.!

A Parkfenntartó Kft-vel kötött szerződés 1. pontjában felsorolt, a szerződés részét képező dokumentumok, illetve a Pannon Park és Penta Kft-kkel kötött szerződés módosítás alapján elvégzett munkák elszámolásával kapcsolatos iratok egyike sincs a honlapra feltöltve, vagy csak én nem találom ezeket? Ha ez utóbbi lenne, kérem, adja meg a linket és bocsásson meg nekem.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Tisztelt Princz Katalin dr.!

A Normafa rehabilitációjának első üteme tervezésére és kivitelezésre megkötött szerződések nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos adatigénylésemre eddig csak részlegesen kielégítő választ kaptam Önöktől. Kérem, hogy a hiányzó dokumentumokat is tegyék nyilvánossá. Kérem szíves tájékoztatását, hogy erre mikor kerül sor.

Amennyiben a fentiekre továbbra sem kapok érdemi választ, kénytelen leszek panaszommal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Princz Katalin dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment k z rdek adatig nyl s Normafa rehab.els tem nek tervez s re kivitelez s re k t tt szerz d sek.pdf
695K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter!

 

Szíves tájékoztatásul csatoltan megküldöm Aljegyző Asszony levelét.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr.Princz Katalin
pályázati ügyintéző

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5927 Mobil: +36/70-977-79-05

Fax: (+36 1) 356-5846

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei