A Normafa térségében lévő, Natura 2000-es védelem alá tartozó gyepek

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni a Normafa térségében lévő, Natura 2000-es védelem alá tartozó gyepek kaszálására vonatkozó előírásokat, engedélyeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 26.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján május 26-án adatigénylést terjesztettem elő, melyben kértem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni a Normafa térségében lévő, Natura 2000-es védelem alá tartozó gyepek kaszálására vonatkozó előírásokat, engedélyeket.

A válaszadásra biztosított törvényes 15 napos határidő lejárt, ezért kérem válaszuk haladéktalan megküldését.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 17.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján május 26-án adatigénylést terjesztettem elő, melyben kértem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni a Normafa térségében lévő, Natura 2000-es védelem alá tartozó gyepek kaszálására vonatkozó előírásokat, engedélyeket.

A válaszadásra biztosított törvényes 15 napos határidő lejárt, ezért kérem válaszuk haladéktalan megküldését.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 21.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság


Attachment 3258 2 2019.pdf
509K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten küldöm tájékoztatásunkat.

 

Csáky Péter megbízásából:

Farkas Erika

Szervezési előadó

 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Jogi és Igazgatási Osztály

1121 Budapest, Költő utca 21.

Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 86.

 

[1]www.dunaipoly.hu

References

Visible links
1. http://www.dunaipoly.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei