A Normafa térségében lévő, védett gyepek kezelési koncepciója

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tudomásom szerint a DINPI szakemberei a Normafa Park Intézményfenntartó, mint kezelő számára elkészítették a Normafa térségében lévő, védett gyepek kezelésének szakma koncepcióját. Kérem, hogy a hivatkozott koncepciót részemre elektronikus úton szíveskedjenek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 26.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Normafa Park Info


Attachment Jelmagyar zat.pdf
114K Download View as HTML

Attachment Normafa oldal.pdf
3.3M Download View as HTML

Attachment Szechenyi hegy.pdf
3.6M Download View as HTML


Tisztelt Sípos Péter Úr!

A 2019. augusztus 26-án elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

A Duna Ipoly Nemzeti Parkkal lefolytatott többszöri egyeztetéseken a mellékelt kaszálási rendet javasolta a DINPI. Ez alapján mind a természetvédelmi, mind a lakossági rekreációs és szabadidő eltöltési igények kielégíthetők.

Tisztelettel:

Mikó Gergely
igazgató

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Normafa Park Info!

Köszönöm szépen válaszukat. Lehet, hogy az én hibám, de számomra nem derült ki, hogy a térképen használt színek a jelmagyarázat kategóriái hogyan feleltethetőek meg egymásnak. Kérem, legyenek szívesek a jelmagyarázatot ezzel kiegészíteni!

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Normafa Park Info


Attachment attachment.jpg
16K Download


Tisztelt Sípos Péter Úr!

 

Az augusztus 8-án küldött e-mailt sajnos a gépen csak most töltötte le
nagy nehézségek árán! Időközben a kollégáim szabadságra mentek, ezért
türelmét kérem a válasz küldésével kapcsolatban. Nem találom azt a
térképet amiről szó van. Legyen kedves elküldeni nekem.

 

 

Üdvözlettel:

[1]Rockov Ildikó aláírás

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Normafa Park Info!

Közvetlenül, e-mailben válaszolok, mert itt nem tudok fájlokat csatolni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei