A nyugdíjasokhoz kötödő adatok

Karácsony Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államkincstár részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Államkincstár munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Államkincstár munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Karácsony Mihály

Delivered

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Elöljáróban szeretném jelezni, hogy azért teszem fel a kérdéseimet, mert a korábbi azonos tartalmú kérdéseimre nem érkezett válasz. Az a szándékom, hogy ha továbbra sem kapok érdemi és tételes választ akkor bírósági úton keresek jogorvoslatot.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Hány személynek állapítottak meg 2017 szeptember 30-tól nyugdíjemelést, azáltal, hogy a 1997. évi LXXXI. törvény 22/A.§ rendelkezésében körül írtaknak megfelelően, öregségi nyugdíjának folyósítása mellett, nyugdíjalapot képező keresettel rendelkezett? (Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogviszonyból származó kereset, jövedelem)
2. Hány személynek állapítottak meg 2017 október 31-től nyugdíjemelést, azáltal, hogy a 1997. évi LXXXI. törvény 22/A.§ rendelkezésében körül írtaknak megfelelően, öregségi nyugdíjának folyósítása mellett, nyugdíjalapot képező keresettel rendelkezett? (Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjában nem említett esetek)
3. Hány öregségi nyugdíjas létesített biztosítási jogviszonnyal járó tevékenységet 2016-ban?
(Kérem, hogy az adatokat: férfi/nő illetve korhatár előtti ellátott/korbetöltött ellátott/nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó öregségi nyugdíjas részletezéssel megadni.)
4. Hány öregségi nyugdíjas létesített biztosítási jogviszonnyal járó tevékenységet 2017-ben?
(Kérem, hogy az adatokat: férfi/nő illetve korhatár előtti ellátott/korbetöltött ellátott/nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó öregségi nyugdíjas részletezéssel megadni.)
5. Mikor jelenik meg az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Statisztikai Évkönyve 2016”?
6. Hogyan lehet a megjelenés után majd hozzájutni az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Statisztikai Évkönyve 2016”-hez?
7. Mikor lesz elérhető elektronikus úton az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Statisztikai Évkönyve 2016”?
8. Hogyan alakult az elmúlt négy évben, az újonnan megállapított, teljes értékű, öregségi nyugellátásban részesültek, induló nyugellátásának az átlagos értéke? (2017, 2016, 2015, 2014-ben)
9. Hogyan alakult az elmúlt négy évben, az újonnan megállapított, teljes értékű, öregségi nyugellátásban részesültek, induló létszámadata? (2017, 2016, 2015, 2014-ben)
10. Hány nyugellátásban részesült személy esetében szüneteltették a nyugdíj folyósítását 2016-ban, azért mert az illető bruttó keresete elérte az engedélyezett éves keretösszeg felső határát?
11. Átlagosan hányadik hónaptól szüneteltették az érintettek nyugdíjának folyósítását 2016-ben?
12. Hány nyugellátásban részesült személy esetében szüneteltették a nyugdíj folyósítását 2017-ban, azért mert az illető bruttó keresete elérte az engedélyezett éves keretösszeg felső határát?
13. Átlagosan hányadik hónaptól szüneteltették az érintettek nyugdíjának folyósítását 2017-ben?
14. Miként alakult a nyugdíjas fogyasztói kosár mértéke az elmúlt években? (2007 és 2018 között?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 2.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Beérkezett levél
Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Karácsony Mihály:
Csak a(z) Magyar Államkincstár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei