a pályakövetési rendszert működtető nyilvántartás (Art. 16.§ (5a))

Ruszin Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Ruszin Zsolt

Delivered

Tisztelt Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Art. 16.§ (4) szerinti végzettségi adatok bejelentése 2016.01.01-től lett bevezetve, jelentős adminisztrációt okozva a munkáltatóknak, foglalkoztatóknak, újfajta akadályt jelentve a munkaerő-felvételben. Az eddigi egyeztetések során kiderült:

- nincs előírás a munkavállaló számára a végzettséget igazoló bizonyítvány megőrzésére és bemutatására
- az előírás bevezetését nem előzte meg a munkaviszony adminisztrációját végzőkkel való egyeztetés
- az adóhatóság előbb korlátlan végzettség bejelentésére tette alkalmassá a T1041-es nyomtatványát
- az adóhatóság ezt követően közölte, hogy a munkakörhöz szükséges egyetlen (!) végzettséget kell bejelenteni
- a pályakövetési rendszert működtető nyilvántartása felé történő adatszolgáltatás hibaarányáról való tájékoztatást az adóhatóság megtagadta
- a pályakövetési rendszert működtető nyilvántartásban szereplő "nem áll rendelkezésre", "nem adta oda", illetve a használhatatlan tartalmú végzettségek "abszolutórium", illetve bizonyítványszám nélküli bejegyzések arányáról a tájékoztatást az adóhatóság megtagadta.

Ezeket követően azért fordulunk a címzettekhez - elsősorban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz -, hogy tájékoztatást kapjunk, hogy a pályakövetési rendszert működtető nyilvántartásban szereplő adatok használhatóságáról, annak a kormány oktatáspolitikai döntéséhez való felhasználhatóságáról információt kaphassunk.

Konkrét kérdéseink a következők:
Mikor kapott először a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és milyen módon adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV)?
Mi voltak az ezt követő NAV adatszolgáltatások beérkezési időpontjai (az adatigénylés időpontjáig)?
Hány adatrekord szerepel az adatbázisban?
Hány rekord tartalmaz értelmezhetetlen végzettségi információkat?
Hány rekord tartalmaz "nem áll rendelkezésre", vagy hasonló elnevezést?
Hány rekord tartalmaz egynél több végzettségi adatot.
Hány rekord tartalmaz bizonyítványszámot?

További adatigénylést a kapott válaszok alapján teszünk majd.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 20.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzeti Munkaügyi Hivatal


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzeti Munkaügyi Hivatal

NGM/24565/2017

 

 

Tisztelt Ruszin Zsolt!

 

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával és a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz fordult levelével.

 

Tájékoztatjuk, hogy megkeresését válaszadás céljából továbbítottuk a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][Nemzeti Munkaügyi Hivatal request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ruszin Zsolt:
Csak a(z) Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei