A Pénztárak Garancia Alapjának 2018-ban a mai napig megküldött jelentései

Jinda Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jinda Balázs

Delivered

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 95. § (1) bekezdés i) pontja szerint a Pénztárak Garancia Alapja igazgatósága negyedévente jelentést küld a Felügyeletnek és az Alap tagjainak az Alapban kezelt pénzeszközök állományáról és felhasználásáról,

Az Mpt. 95. § (1) bekezdés j) pontja szerint a Pénztárak Garancia Alapja igazgatósága éves tevékenységéről a tárgyévet követő év július 31. napjáig jelentést készít, amelyben bemutatja az Alap vagyoni helyzetét, pénzeszközeit, valamint ezek felhasználását és az erről szóló jelentést megküldi a Felügyeletnek, az alaptagoknak és az Állami Számvevőszéknek. Az éves jelentés része a biztosításmatematikai számításon alapuló értékelés.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. az Alap igazgatósága által az Mpt. 95. § (1) bekezdés i) pontja értelmében 2018. első és második negyedéve vonatkozásában megküldött jelentést, megjelölve a jelentések Magyar Nemzeti Bank általi kézhezvételének dátumát;

2. az Alap igazgatósága által az Mpt. 95. § (1) bekezdés j) pontja értelmében 2017. év vonatkozásában megküldött jelentést, megjelölve a jelentés Magyar Nemzeti Bank általi kézhezvételének dátumát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 24.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank

Kedves Jinda Balázs!

Köszönjük a Pénztárak Garancia Alapjával kapcsolatos megkereséseit, melyekkel érdemben foglalkozunk.
Reményeink szerint hamarosan választ adunk a kérdésekre.

Türelmét kérve, köszönettel,

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jinda Balázs

Delivered

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Köszönöm a 2018. szeptember 10-ei üzenetet, amelyet praktikusan úgy értelmeztem, mint a válaszadásra rendelkezésre álló, eredetileg 15 napos határidő újabb 15 nappal történő meghosszabbítására irányuló, az Infotv. rendelkezéseivel összeegyeztethető szándék megnyilvánulását.

Ma, további 16 nap elteltével azonban fel kell tennem a kérdést: a válaszadási szándék előreláthatóan mikor eredményez tényleges válaszadást?

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Szentes László
Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Jinda Balázs!

Köszönjük az eddig türelmét, ugyanakkor sajnos még szeretnénk pár napot kérni.
A válaszunk a kiküldés előtti utolsó egyeztetési fázisban jár, így hamarosan érdemben tudjuk Önt tájékoztatni.

Megértésében bízva, üdvözlettel,
Szentes László

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Jinda Balázs hozzászólt ()

A kért adatokat a https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_p... adatigénylésre adott válaszában közölte a Magyar Nemzeti Bank.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jinda Balázs:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei