Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horvath Andrea, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A polgármester delegálásáról szóló döntések

Horvath Andrea küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Horvath Andrea to read recent responses and update the status.

Feladó: Horvath Andrea

Delivered

Tisztelt Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Képviselő-testület arra vonatkozó döntéseit amelyek alapján a Polgármester Úr képviselte Gödöllő Város érdekeit 2010 októbere és 2019 áprilisa közötti időszakban. Legyen szó bármilyen pártról, szervezetről, testületről vagy fórumról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 19.

Üdvözlettel:

Horvath Andrea

Hivatkozása ide

Feladó: WeTransfer

These files will be deleted on 2019-06-10

[1]Click 'Download images' to view images

[2][email address]
sent you some files
3 items, 749 MB in total ・ Will be deleted on 10 June, 2019
Tisztelt Horváth Andrea!
Mellékelem közérdekű adatigénylésével kapcsolatos dokumentumokat!
Tisztelettel:
dr. Lukács Adrienn aljegyző
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/2811379...
3 items
jegyzokonyvek.zip
376 MB
jegyzokonyvek2.zip
93.6 MB
jegyzokonyvek3.zip
280 MB

To make sure our emails arrive, please add [5][email address] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[email address]
3. https://wetransfer.com/downloads/2811379...
4. https://wetransfer.com/downloads/2811379...
5. mailto:[email address]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

Hivatkozása ide

Feladó: Lukacs Adrienn
Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Horváth Andrea Asszony!

2019. május 20-án a Gödöllői Polgármesteri Hivatalhoz érkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Közérdekű adatigénylésében a Képviselő-testület arra vonatkozó döntéseit
kérte, amelyek alapján a Polgármester Úr képviselte Gödöllő város érdekeit
2010. októbere és 2019. áprilisa közötti időszakban. „Legyen szó bármilyen
pártról, szervezetről, testületről vagy fórumról.”

 

Az Ön által kért dokumentációkat – terjedelmükre való tekintettel –
wetransfer file küldő programmal továbbítom Önnek. A file-ok magukba
foglalják éves bontásban a képviselő-testület jegyzőkönyveit és az
előterjesztéseket. 2013-ig world, 2014-től pdf formátumban állnak
rendelkezésre az adatok.

 

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylést az önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. §-a alapján
meghatározott határidőben megtettem.

Kérem válaszom szíves tudomásulvételét. Kérem, hogy amennyiben a kért
adatokat nem kapja meg, először a spambe nézze meg a file küldő üzenetét.
ha így sem találja, kérem keressen bizalommal.

Gödöllő, 2019. június „  3   „.

                                                         

 Tisztelettel:

                  

dr. Lukács Adrienn
aljegyző
06/20/4900325

Hivatkozása ide

Feladó: WeTransfer

These files will be deleted on 2019-06-10

[1]Click 'Download images' to view images

[2][email address]
sent you some files
1 item, 1.44 GB in total ・ Will be deleted on 10 June, 2019
Küldöm az előterjesztéseket!
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/9f15c81...
1 item
eloterjesztesek1.zip
1.44 GB

To make sure our emails arrive, please add [5][email address] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[email address]
3. https://wetransfer.com/downloads/9f15c81...
4. https://wetransfer.com/downloads/9f15c81...
5. mailto:[email address]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

Hivatkozása ide

Feladó: WeTransfer

These files will be deleted on 2019-06-10

[1]Click 'Download images' to view images

[2][email address]
sent you some files
1 item, 1000 MB in total ・ Will be deleted on 10 June, 2019
2. adag
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/a9ebdaa...
1 item
eloterjeszetsek2.zip
1000 MB

To make sure our emails arrive, please add [5][email address] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[email address]
3. https://wetransfer.com/downloads/a9ebdaa...
4. https://wetransfer.com/downloads/a9ebdaa...
5. mailto:[email address]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

Hivatkozása ide

Feladó: WeTransfer

These files will be deleted on 2019-06-10

[1]Click 'Download images' to view images

[2][email address]
sent you some files
1 item, 1.13 GB in total ・ Will be deleted on 10 June, 2019
Küldöm az utolsó részletét az előterjesztéseknek!
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/9ce1c81...
1 item
eloterjeszetsek3.zip
1.13 GB

To make sure our emails arrive, please add [5][email address] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[email address]
3. https://wetransfer.com/downloads/9ce1c81...
4. https://wetransfer.com/downloads/9ce1c81...
5. mailto:[email address]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horvath Andrea, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horvath Andrea:
Csak a(z) Gödöllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei