A polgármester hivatalos programjainak költsége

Bejó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bejó Gábor

Delivered

Tisztelt Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

Romanek Etelka polgármester hivatalos minőségében 2014-es megválasztása óta mikor és milyen NEM ESZTERGOMBAN tartott hivatalos rendezvényen (konferencia, fesztivál, tanácskozás, külföldi út) vett részt a válaszadás napjáig.
A rendezvény megnevezése és dátuma mellett kérem feltüntetni az esetlegesen fellépett, ahhoz kapcsolódó, Esztergom városát terhelő költségek (szállás, étkezés, utazás, költségtérítés, napidíjak, stb ) részletezését, és - amennyiben volt - a polgármestert kisérő delegáció tagjait és az őket érintő költségeket is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 29.

Üdvözlettel:

Bejó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Háderné Köteles Andrea
Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment utf 8 K z rdek adatig nyl s Bej G bor 20171214.pdf
368K Download View as HTML


Tisztelt Bejó Gábor Úr!
2017. november 29-én  érkezett levelében kért  közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban, – felettesem utasítására -  a feltett kérdéseire Dr. Endre
Szabolcs Jegyző Úr  válaszlevelét csatoltan küldöm.

 E-mail melléklete:
  -  Közérdekű adatigénylés - Bejó Gábor 20171214.pdf
Tisztelettel:
    Háderné Köteles Andrea
    osztályvezető

Pénzügyi Osztály
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
+36 (33) 542-012

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - A polgármester hivatalos
programjainak költsége
Dátum: Wed, 29 Nov 2017 08:40:32 +0000
Feladó: Bejó Gábor [1]<[FOI #10076 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Esztergom Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" [2]<[Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

Romanek Etelka polgármester hivatalos minőségében 2014-es megválasztása óta mikor és milyen NEM ESZTERGOMBAN tartott hivatalos rendezvényen (konferencia, fesztivál, tanácskozás, külföldi út) vett részt a válaszadás napjáig.
A rendezvény megnevezése és dátuma mellett kérem feltüntetni az esetlegesen fellépett, ahhoz kapcsolódó, Esztergom városát terhelő költségek (szállás, étkezés, utazás, költségtérítés, napidíjak, stb ) részletezését, és - amennyiben volt - a polgármestert kisérő delegáció tagjait és az őket érintő költségeket is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 29.

Üdvözlettel:

Bejó Gábor

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #10076 email]

Ha a(z) Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [4][Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10076 email]
2. mailto:[Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[FOI #10076 email]
4. mailto:[Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bejó Gábor:
Csak a(z) Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Divatbemutató

A(z) Magyar Paralimpiai Bizottság részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei