A police.hu-ra vonatkozó előírások

Ivány Borbála küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ivány Borbála

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a www.police.hu honlap tartalmának kialakítására milyen szabályok, előírások vannak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 17.

Üdvözlettel:
Ivány Borbála

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem ORFK
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 26956 2.pdf
42K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Ivány Borbála

Tisztelt Adatvédelem ORFK!

Köszönöm válaszukat.

A hivatkozott jogszabályokon és normákon kívül van-e - ezeket részletező, pontosító, stb. - belső szabályzó, előírás, gyakorlat, amely kifejezetten a honlapon közzétett tartalmakra vonatkozik, akár pozitív előírás (pl. mit kell minden esetben közzétenni, milyen nyelvezetet, képeket kell/lehet használni), akár tilalom (pl. mások által gyártott tartalom kerülése, rendőr arcképének, elérhetőségének kerülése, stb.). Amennyiben van ilyen szabályzó, kérem, hogy azt részemre szívesekedjenek továbbítani.

Kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni kifejezetten arról, hogy a milyen beosztásban, feladatkörben dolgozó rendőr arcképét és hivatali elérhetőségét nem lehet elhelyezni a weboldalon, és hogy mi e tilalom oka.

Köszönettel:

Ivány Borbála

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem ORFK
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 28195 1.pdf
967K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ivány Borbála:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

rendőrautók

A(z) Országos Rendőr-főkapitányság részére Szabó Bence által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei