"A Postás strand mindannyiunké és az is marad!" című kampány költségei

Szulovszky István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szulovszky István

Delivered

Tisztelt Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az “A Postás strand mindannyiunké és az is marad!” kampány részletes költségeinek elszámolását (plakátok, szórólapok és egyebek előállításának és kihelyezésének, hirdetések - ide értve a facebook és egyéb hirdetések költségeit is) számla szinten, illetve kérem szíves tájékoztatásukat, hogy mindezek az éves költségvetés mely sorában/soraiban lettek elszámolva!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 14.

Üdvözlettel:

Szulovszky István

Hivatkozása ide

Feladó: Fischerné dr. Budai Mónika
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment szamlak.pdf
1.1M Download View as HTML


Tisztelt Szulovszky István Úr!
Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önt.
Tárgyi kérdésben az alábbi plakátok és szóróanyagok rendelésére került
sor.
 
A3 plakát        60  db      összesen 4 800 Ft
A5 szórólap   400 db     összesen 12 000 Ft
A0 plakát            1 db     összesen  1 300 Ft
A0 plakát papírra                 1400 Ft
A0 plakát 80 gr-os papíron  1000 Ft
Összesen:  20 500 Ft
Csatolom a kapcsolódó számlákat is, melyeken csillaggal jelöltük a fenti
tételeket.
A költségek a dologi kiadások soron kerületek elszámolásra.
Tisztelettel:

[1]photo Fischerné dr. Budai Mónika
Jegyzői Kabinetvezető
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzői Kabinet

2000 Szentendre Városház tér 3. 
[2][email address]

+36 26 785 034

________________________________________________________________________________

PNyomtatás előtt gondoljon a környezetre!
- Before printing think about environmental responsibility

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szulovszky István:
Csak a(z) Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei