A PTE-ÁOK HÖK gazdálkodása és képvidelőik

Kovács Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a PTE-ÁOK HÖK -mint a PTE EHÖK részönkormányzata- minden olyan állandó választott és kinevezett tagjainak neveit és betöltött funkciójukat, akik folyamatos juttatásokban részesülnek - bármilyen formában is történjen a kifizetésük.

- két évre visszamenőleg minden olyan juttatást, akár állandó vagy egyszeri -kiemelt közéleti ösztöndíj- jelleggel került kifizetésre, melyet az előző kérdésemben feltett személyek kaptak.

- a PTE-ÁOK HÖK 2012 és 2013-as gazdasági elszámolását, különös figyelemmel a "Kiemelt közéleti ösztöndíj"-ak részletezésére: pontosan ki, mennyit és milyen feladat ellátásáért kapott.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 10.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Pécsi Tudományegyetem


Attachment attachment.delivery status
2K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s A PTE OK H K gazd lkod sa s k pvidel ik.txt
3K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1][email address]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

[2][email address]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: pte.hu

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Pecsi Tudomanyegyetem/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=IIG-EX-KIG/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:C7000000,
17.43559:0000000028010000000000001F00000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:B0846680,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 0.22086:0F010480,
4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C680F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:0F010480, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:00000000,
0.26849:00000000, 255.21817:DD040000, 0.26297:2D000000, 4.16585:DD040000,
0.32441:13800000, 4.1706:DD040000, 0.24761:00000000, 4.20665:DD040000,
0.25785:00000000, 4.29881:DD040000 ##

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Pecsi Tudomanyegyetem/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=IIG-EX-KIG/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:C7000000,
17.43559:0000000028010000000000000F00000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:B0846680,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 0.22086:0F010480,
4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C680F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:0F010480, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:00000000,
0.26849:00000000, 255.21817:DD040000, 0.26297:2D000000, 4.16585:DD040000,
0.32441:13800000, 4.1706:DD040000, 0.24761:00000000, 4.20665:DD040000,
0.25785:00000000, 4.29881:DD040000 ##rfc822;[email address]

Original message headers:

Received: from mailgw.pte.hu (193.6.50.104) by IIG-EX-KIG.tr.pte.hu
(193.6.54.58) with Microsoft SMTP Server id 14.2.318.1; Tue, 10 Feb 2015
17:58:29 +0100
Received: from mailgw.pte.hu (localhost [127.0.0.1]) by localhost (Postfix)
with SMTP id 7ED8C2085C for <[PTE request email]>; Tue, 10 Feb 2015 17:58:55 +0100
(CET)
Received: from perec.tyrell.hu (ns.euedge.net [173.244.180.172]) by
mailgw.pte.hu (Postfix) with ESMTPS id 12BA420851 for <[PTE request email]>; Tue, 10
Feb 2015 17:58:54 +0100 (CET)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by perec.tyrell.hu (Postfix)
with ESMTP id 14D1A2CEF23; Tue, 10 Feb 2015 11:58:26 -0500 (EST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at perec.tyrell.hu
Received: from perec.tyrell.hu ([127.0.0.1]) by localhost (perec.tyrell.hu
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id lZq4ob5j9R_h; Tue, 10 Feb
2015 11:58:24 -0500 (EST)
Received: by perec.tyrell.hu (Postfix, from userid 1005) id 84BCB2CEF22; Tue,
10 Feb 2015 11:58:24 -0500 (EST)
Date: Tue, 10 Feb 2015 11:58:24 -0500
From: =?UTF-8?B?S292w6FjcyDDgWtvcw==?=
<[FOI #3959 email]>
To: =?UTF-8?B?S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpc2VrIFBURSBhZGF0Z2F6ZMOh?=
=?UTF-8?B?bsOhbA==?= <[PTE request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A?=
=?UTF-8?Q?_PTE-=C3=81OK_H=C3=96K_gazd=C3=A1lkod=C3=A1sa_=C3=A9s?=
=?UTF-8?Q?_k=C3=A9pvidel=C5=91ik?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-PMX-Version: 6.0.3.2322014, Antispam-Engine: 2.7.2.2107409, Antispam-Data: 2015.2.10.165120
X-PMX-LOW: Gauge= IIIIIIII, Probability=8%
Return-Path: [FOI #3959 email]
X-Auto-Response-Suppress: DR, OOF, AutoReply

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Pécsi Tudományegyetem


Attachment attachment.delivery status
1K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s A PTE OK H K gazd lkod sa s k pvidel ik.txt
3K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1][email address]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: pte.hu

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Pecsi Tudomanyegyetem/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=IIG-EX-KIG/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:CA000000,
17.43559:0000000048010000000000000000000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:17010480,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 0.22086:0F010480,
4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C680F010480, 4.23921:EC030000,
6.21970:0F01048000806F670F010480, 4.24305:0F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:17010480, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:DD040000,
0.26849:13800000, 255.21817:DD040000, 0.26297:00000000, 4.16585:DD040000,
0.32441:00000000, 4.1706:DD040000, 0.24761:0E000000, 4.20665:DD040000,
0.25785:00000000, 4.29881:DD040000 ##

Original message headers:

Received: from mailgw.pte.hu (193.6.50.104) by IIG-EX-KIG.tr.pte.hu
(193.6.54.58) with Microsoft SMTP Server id 14.2.318.1; Tue, 10 Feb 2015
17:58:29 +0100
Received: from mailgw.pte.hu (localhost [127.0.0.1]) by localhost (Postfix)
with SMTP id 7ED8C2085C for <[PTE request email]>; Tue, 10 Feb 2015 17:58:55 +0100
(CET)
Received: from perec.tyrell.hu (ns.euedge.net [173.244.180.172]) by
mailgw.pte.hu (Postfix) with ESMTPS id 12BA420851 for <[PTE request email]>; Tue, 10
Feb 2015 17:58:54 +0100 (CET)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by perec.tyrell.hu (Postfix)
with ESMTP id 14D1A2CEF23; Tue, 10 Feb 2015 11:58:26 -0500 (EST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at perec.tyrell.hu
Received: from perec.tyrell.hu ([127.0.0.1]) by localhost (perec.tyrell.hu
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id lZq4ob5j9R_h; Tue, 10 Feb
2015 11:58:24 -0500 (EST)
Received: by perec.tyrell.hu (Postfix, from userid 1005) id 84BCB2CEF22; Tue,
10 Feb 2015 11:58:24 -0500 (EST)
Date: Tue, 10 Feb 2015 11:58:24 -0500
From: =?UTF-8?B?S292w6FjcyDDgWtvcw==?=
<[FOI #3959 email]>
To: =?UTF-8?B?S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpc2VrIFBURSBhZGF0Z2F6ZMOh?=
=?UTF-8?B?bsOhbA==?= <[PTE request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A?=
=?UTF-8?Q?_PTE-=C3=81OK_H=C3=96K_gazd=C3=A1lkod=C3=A1sa_=C3=A9s?=
=?UTF-8?Q?_k=C3=A9pvidel=C5=91ik?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-PMX-Version: 6.0.3.2322014, Antispam-Engine: 2.7.2.2107409, Antispam-Data: 2015.2.10.165120
X-PMX-LOW: Gauge= IIIIIIII, Probability=8%
Return-Path: [FOI #3959 email]
X-Auto-Response-Suppress: DR, OOF, AutoReply

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Próbálom elérni Önöket, mivel első alkalommal betelt a postafiókjuk!

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Pécsi Tudományegyetem


Attachment attachment.delivery status
2K Download

Attachment Re K z rdek adat ig nyl s A PTE OK H K gazd lkod sa s k pvidel ik.txt
4K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1][email address]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

[2][email address]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: pte.hu

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Pecsi Tudomanyegyetem/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=IIG-EX-KIG/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:C9000000,
17.43559:0000000048010000000000000000000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:0B009F80,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 0.22086:1DFAFFFF,
4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C68EC030000, 4.23921:EC030000,
6.21970:0F01048000806F67B0840130, 4.24305:0F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:DD040000, 4.2199:DD040000, 0.56415:B0846680,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:DD040000,
0.26849:DD040000, 255.21817:DD040000, 0.26297:00000000, 4.16585:DD040000,
0.32441:DD040000, 4.1706:DD040000, 0.24761:DD040000, 4.20665:DD040000,
0.25785:DD040000, 4.29881:DD040000 ##

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Pecsi Tudomanyegyetem/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=IIG-EX-KIG/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:CA000000,
17.43559:0000000048010000000000000000000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:0F010480,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:0F010480,
4.7588:0F010480, 0.25840:EC030000, 4.6564:0F010480, 0.22086:0F010480,
4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C680F010480, 4.23921:EC030000,
6.21970:0F01048000806F670F010480, 4.24305:0F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:0F010480, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:0F010480,
0.26849:0F010480, 255.21817:DD040000, 0.26297:BDF9FFFF, 4.16585:DD040000,
0.32441:0F010480, 4.1706:DD040000, 0.24761:0F010480, 4.20665:DD040000,
0.25785:DD040000, 4.29881:DD040000 ##

Original message headers:

Received: from mailgw.pte.hu (193.6.50.104) by IIG-EX-KIG.tr.pte.hu
(193.6.54.58) with Microsoft SMTP Server id 14.2.318.1; Sun, 15 Feb 2015
15:01:10 +0100
Received: from mailgw.pte.hu (localhost [127.0.0.1]) by localhost (Postfix)
with SMTP id 623CC205D0 for <[PTE request email]>; Sun, 15 Feb 2015 15:01:37 +0100
(CET)
Received: from perec.tyrell.hu (ns.euedge.net [173.244.180.172]) by
mailgw.pte.hu (Postfix) with ESMTPS id D42B7205CB for <[PTE request email]>; Sun, 15
Feb 2015 15:01:36 +0100 (CET)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by perec.tyrell.hu (Postfix)
with ESMTP id A1CAE2CEF1C for <[PTE request email]>; Sun, 15 Feb 2015 09:01:07 -0500
(EST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at perec.tyrell.hu
Received: from perec.tyrell.hu ([127.0.0.1]) by localhost (perec.tyrell.hu
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id d31vkX_W2Unk for
<[PTE request email]>; Sun, 15 Feb 2015 09:00:51 -0500 (EST)
Received: by perec.tyrell.hu (Postfix, from userid 1005) id 840832CEF20; Sun,
15 Feb 2015 09:00:47 -0500 (EST)
Date: Sun, 15 Feb 2015 09:00:46 -0500
From: =?UTF-8?B?S292w6FjcyDDgWtvcw==?=
<[FOI #3959 email]>
To: =?UTF-8?B?S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpc2VrIFBURSBhZGF0Z2F6ZMOh?=
=?UTF-8?B?bsOhbA==?= <[PTE request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?Re:_K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A?=
=?UTF-8?Q?_PTE-=C3=81OK_H=C3=96K_gazd=C3=A1lkod=C3=A1sa_=C3=A9s?=
=?UTF-8?Q?_k=C3=A9pvidel=C5=91ik?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-PMX-Version: 6.0.3.2322014, Antispam-Engine: 2.7.2.2107409, Antispam-Data: 2015.2.15.135119
X-PMX-LOW: Gauge= IIIIIIII, Probability=8%
Return-Path: [FOI #3959 email]
X-Auto-Response-Suppress: DR, OOF, AutoReply

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Pécsi Tudományegyetem


Attachment attachment.delivery status
2K Download

Attachment Re K z rdek adat ig nyl s A PTE OK H K gazd lkod sa s k pvidel ik.txt
4K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1][email address]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

[2][email address]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: pte.hu

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Pecsi Tudomanyegyetem/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=IIG-EX-KIG/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:C7000000,
17.43559:0000000028010000000000000000000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:0B009F80,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 0.22086:1DFAFFFF,
4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C68EC030000, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:B0840130, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:DD040000,
0.26849:0F010480, 255.21817:DD040000, 0.26297:0F010480, 4.16585:DD040000,
0.32441:DD040000, 4.1706:DD040000, 0.24761:00000000, 4.20665:DD040000,
0.25785:DD040000, 4.29881:DD040000 ##

[email address]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Pecsi Tudomanyegyetem/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=IIG-EX-KIG/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:C7000000,
17.43559:0000000028010000000000000000000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:0B009F80,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 0.22086:1DFAFFFF,
4.23921:EC030000, 6.21970:0F01048040000C68EC030000, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:B0840130, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:DD040000,
0.26849:0F010480, 255.21817:DD040000, 0.26297:0F010480, 4.16585:DD040000,
0.32441:DD040000, 4.1706:DD040000, 0.24761:00000000, 4.20665:DD040000,
0.25785:DD040000, 4.29881:DD040000 ##rfc822;[email address]

Original message headers:

Received: from mailgw.pte.hu (193.6.50.104) by IIG-EX-KIG.tr.pte.hu
(193.6.54.58) with Microsoft SMTP Server id 14.2.318.1; Sun, 15 Feb 2015
15:01:10 +0100
Received: from mailgw.pte.hu (localhost [127.0.0.1]) by localhost (Postfix)
with SMTP id 623CC205D0 for <[PTE request email]>; Sun, 15 Feb 2015 15:01:37 +0100
(CET)
Received: from perec.tyrell.hu (ns.euedge.net [173.244.180.172]) by
mailgw.pte.hu (Postfix) with ESMTPS id D42B7205CB for <[PTE request email]>; Sun, 15
Feb 2015 15:01:36 +0100 (CET)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by perec.tyrell.hu (Postfix)
with ESMTP id A1CAE2CEF1C for <[PTE request email]>; Sun, 15 Feb 2015 09:01:07 -0500
(EST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at perec.tyrell.hu
Received: from perec.tyrell.hu ([127.0.0.1]) by localhost (perec.tyrell.hu
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id d31vkX_W2Unk for
<[PTE request email]>; Sun, 15 Feb 2015 09:00:51 -0500 (EST)
Received: by perec.tyrell.hu (Postfix, from userid 1005) id 840832CEF20; Sun,
15 Feb 2015 09:00:47 -0500 (EST)
Date: Sun, 15 Feb 2015 09:00:46 -0500
From: =?UTF-8?B?S292w6FjcyDDgWtvcw==?=
<[FOI #3959 email]>
To: =?UTF-8?B?S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpc2VrIFBURSBhZGF0Z2F6ZMOh?=
=?UTF-8?B?bsOhbA==?= <[PTE request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?Re:_K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A?=
=?UTF-8?Q?_PTE-=C3=81OK_H=C3=96K_gazd=C3=A1lkod=C3=A1sa_=C3=A9s?=
=?UTF-8?Q?_k=C3=A9pvidel=C5=91ik?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-PMX-Version: 6.0.3.2322014, Antispam-Engine: 2.7.2.2107409, Antispam-Data: 2015.2.15.135119
X-PMX-LOW: Gauge= IIIIIIII, Probability=8%
Return-Path: [FOI #3959 email]
X-Auto-Response-Suppress: DR, OOF, AutoReply

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: PTE sajtó
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Kovács Ákos!

Tájékoztatásul jelzem, hogy levelét megkaptuk. A közérdekű adatigénylésre a PTE Jogi Igazgatóság válaszol majd a törvényes határidőn belül.

Üdvözlettel:
Kottász Gergely
Sajtóreferens

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Igazgatóság
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Kovács Ákos!

A 2015. február 10. napján e-mail útján érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmére, a kért adatok jellegére tekintettel az Egyetem él az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel, miszerint ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Fentiekre tekintettel a kért adatokat legkésőbb 2015. március 12. napjáig küldjük meg az Ön által megadott e-mail címre.

Tisztelettel:

Pécsi Tudományegyetem
Jogi Igazgatóság

Ezen üzenet es annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or e-mail the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorized and strictly prohibited.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Jogi Igazgatóság!

Ebben az esetben szeretném kiegészíteni az adatigénylésemet 2015 január és február hónapjában kiosztott közéleti ösztöndíjakra is.
Válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Jogi Igazgatóság!

A közérdekű adatigénylésem megválaszolásának Infotv. által megadott határideje tegnap lejárt. Kérem az adatokat haladéktalanul küldjék meg részemre.

Köszönöm együttműködésüket.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Kovács Ákos hozzászólt ()

A kért adatokat a jogszabályi feltételeknek megfelelően, időben megkaptam. Sajnos az oldalon nem látszik az egyetem adatszolgáltatása. A fájlok innen letölthetőek:

https://mega.co.nz/#!KptghTpJ!NK6C7B6O30...

Üdv
Kovács Ákos

Link to this

Kovács Ákos hozzászólt ()

Az adatigénylés kiegészítése:
https://mega.co.nz/#!XgEDxDyJ!ki-ewTdHYZ...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ákos:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

PTE ÁOK Busztranszfer

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Kovács Ákos által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei