A PTE ÁOK új épületszárnyát tervező-kivitelező cég tényleges tulajdonosai

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megnevezni "Vállalkozási szerződés a PTE ÁOK új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése" elnevezésű közbeszerzési eljárásban nyertes pályázó, a ZÁÉV Zrt. tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait.
Kérem továbbá annak a dokumentumnak az elektronikus másolatát, amelyben a ZÁÉV mint nyertes ajánlattevő tájékoztatja a Pécsi Tudományegyetemet mint ajánlatkérőt a társaság tényleges tulajdonosáról, illetve tulajdonosairól.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 7.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem


Attachment Nyilatkozat.docx
1.4M Download View as HTML


 

Tisztelt Becker András!

 

A Pécsi Tudományegyetem részére 2018. január 7. napján a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának új épületszárnyát
tervező-kivitelező cég tényleges tulajdonosai tárgyban küldött
megkeresésére válaszolva mellékelten megküldjük a ZÁÉV Zrt. tényleges
tulajdonosáról szóló nyilatkozatot.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

 

---------- Továbbított üzenet ----------
Feladó: Becker András <[1][FOI #10217 email]>
Dátum: 2018. jan. 7. 12:47 du.
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A PTE ÁOK új épületszárnyát
tervező-kivitelező cég tényleges tulajdonosai
Címzett: PTE info <[2][PTE request email]>
Másolatot kap:

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megnevezni "Vállalkozási szerződés a PTE ÁOK új
oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület
részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak
elvégzése" elnevezésű közbeszerzési eljárásban nyertes pályázó, a ZÁÉV
Zrt. tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait.
Kérem továbbá annak a dokumentumnak az elektronikus másolatát, amelyben a
ZÁÉV mint nyertes ajánlattevő tájékoztatja a Pécsi Tudományegyetemet mint
ajánlatkérőt a társaság tényleges tulajdonosáról, illetve tulajdonosairól.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január  7.

Üdvözlettel:

Becker András

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #10217 email]

Ha a(z) Pécsi Tudományegyetem nem a(z) [5][PTE request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Pécsi Tudományegyetem
Magyarország első egyeteme – 1367

--------------------------------------------------------------------------

Pécsi Tudományegyetem
Magyarország első egyeteme – 1367

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10217 email]
2. mailto:[PTE request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[FOI #10217 email]
5. mailto:[PTE request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

PTE ÁOK Busztranszfer

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Kovács Ákos által

Gólyatábor adatai

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Károlyi Salomon által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei