A PTE Doktorandusz Önkormányzatának dokumentumai

Balogh Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Balogh Ákos

Delivered

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2012-től a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (továbbiakban: PTE DÖK) az éves költségvetési beszámolóit,
- 2012. szeptember 1-től az igénylésem dátumáig megtartott választási jegyzőkönyveket,
- a 2016-os év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt olyan, akkor az elnöki pályázatot
- a 2017-es év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt olyan, akkor az elnöki pályázatot
- a 2014.11.20-23 között megrendezésre került II. Mérföldkő doktorandusz konferenciával kapcsolatos összes szerződés és kifizetés másolatát
- a 2015.08.28-30. között megrendezésre került Doktorandusz nyári táborral kapcsolatos összes szerződés és kifizetés másolatát
- A 2012. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az PTE DÖK tisztségviselőinek történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban
> a jogosult neve,
> a jogosult tisztsége,
> a jogosult által tisztségviselőként eltöltött évek száma,
> a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
> a kiutalás indoka,
> a kiutalás jogcíme,
> a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
> az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 17.

Üdvözlettel:

Balogh Ákos

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Balogh Ákos:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gólyatábor adatai

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Károlyi Salomon által

HÖK-kifizetések PTE

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Tóth Mónika által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei