Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Balogh Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A PTE Doktorandusz Önkormányzatának dokumentumai

Balogh Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Balogh Ákos to read recent responses and update the status.

Feladó: Balogh Ákos

Delivered

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2012-től a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (továbbiakban: PTE DÖK) az éves költségvetési beszámolóit,
- a 2012. szeptember 1-től az igénylésem dátumáig megtartott választási jegyzőkönyveket,
- a 2014.11.20-23 között megrendezésre került II. Mérföldkő elnevezésű konferencia megrendezésével kapcsolatos összes szerződés és kifizetés másolatát,
- a 2015.08.28-30 között megrendezésre került Doktorandusz nyári táborral kapcsolatos összes szerződés és kifizetés másolatát,
- a 2016-os év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt olyan, akkor az elnöki pályázatot
- a 2017-es év elnökválasztási jegyzőkönyvét, valamint ha volt olyan, akkor az elnöki pályázatot
- A 2012. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az PTE DÖK tisztségviselőinek történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető Excel-táblázatban
> a jogosult neve,
> a jogosult tisztsége,
> a jogosult által tisztségviselőként eltöltött évek száma,
> a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
> a kiutalás indoka,
> a kiutalás jogcíme,
> a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
> az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 17.

Üdvözlettel:

Balogh Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Balogh Ákos!

 

A 2017. október 17. napján érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatom,
hogy az adatigénylés jelentős terjedelmére, a kért adatok nagy számára
tekintettel az Egyetem él az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdésében biztosított lehetőséggel, miszerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1)
bekezdésben meghatározott legfeljebb 15 napos határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható.

 

Fentiekre tekintettel a kért adatokat legkésőbb 2017. november 16. napjáig
küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem

 

Tisztelt Balogh Ákos!

 

A Pécsi Tudományegyetemre 2017. október 17. napján, a PTE Doktorandusz
Önkormányzatának dokumentumai tárgyban érkezett közérdekű adatigénylésére
válaszolva tájékoztatjuk, hogy a kért közérdekű adatokat – azok
terjedelmére tekintettel – az alábbi elérhetőségen bocsátjuk
rendelkezésére. Az adatok az alábbi oldalon a következő 30 napban
tölthetőek le:

 

[1]https://filesender.niif.hu/filesender/?v...

 

Tájékoztatjuk, hogy a dokumentumokban megismerhetetlenné tettük azon
személyes adatokat, amelyek nem állnak összefüggésben a közfeladat
ellátásával, mivel ezek nem közérdekű adatok.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Doktorandusz Önkormányzat költségvetési
beszámolójának 2012. évére vonatkozóan a bevétel és kiadás nem került
külön kimutatásra a Pécsi Tudományegyetem költségvetésében, így ezen
adatok nem állnak rendelkezésünkre, valamint a 2016-os évben nem történt
DOK elnök választás, így az Ön által kért választási jegyzőkönyvet,
valamint elnöki pályázatot nem tudjuk megküldeni. A tisztségükre, közéleti
tevékenységükre tekintettel a DOK tisztségviselők részére 2012. szeptember
1. napjától történt kifizetésekkel kapcsolatban jelezzük, hogy tekintettel
az adatkérés részletességére, a kimutatást több időbe telik elkészítenünk,
ezért a kért adatokra vonatkozó táblázatot csak a későbbiekben (várhatóan
két héten belül) tudjuk megküldeni.

 

Szíves türelmét előre is köszönjük!

 

Tisztelettel: PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem


Attachment 2016 K z rdek adatig nyl s.xlsx
63K Download View as HTML

Attachment 2017 K z rdek adatszolg ltat s.xlsx
40K Download View as HTML


 

Tisztelt Balogh Ákos!

 

A Pécsi Tudományegyetemre 2017. október 17. napján a Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzatának dokumentumai tárgyban érkezett közérdekű
adatigénylésére válaszolva – a 2017. november 16. napján küldött
levelünkben foglaltak alapján –  mellékelten megküldjük a 2016. évtől az
adatkérés időpontjáig a tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel
a DOK tisztségviselőinek történt kifizetések adatait tartalmazó
táblázatot.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2012-2015 közötti időszak vonatkozásában az
adminisztráció hiányossága miatt nem állapíthatóak meg a kért adatok, így
ezen időszakra vonatkozóan nem tudunk kimutatást küldeni.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a táblázatban nem szerepel a tisztségviselő
által hallgatott szakot oktató kar neve, tekintettel arra, hogy ezen
személyes adatok nem állnak összefüggésben a közfeladat ellátásával, így
ezek nem közérdekű adatok.

 

Tisztelettel: PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

 

 

 

From: Jogi Főosztály
Sent: Thursday, November 16, 2017 4:18 PM
To: [1][FOI #9905 email]
Subject: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A PTE Doktorandusz
Önkormányzatának dokumentumai

 

 

Tisztelt Balogh Ákos!

 

A Pécsi Tudományegyetemre 2017. október 17. napján, a PTE Doktorandusz
Önkormányzatának dokumentumai tárgyban érkezett közérdekű adatigénylésére
válaszolva tájékoztatjuk, hogy a kért közérdekű adatokat – azok
terjedelmére tekintettel – az alábbi elérhetőségen bocsátjuk
rendelkezésére. Az adatok az alábbi oldalon a következő 30 napban
tölthetőek le:

 

[2]https://filesender.niif.hu/filesender/?v...

 

Tájékoztatjuk, hogy a dokumentumokban megismerhetetlenné tettük azon
személyes adatokat, amelyek nem állnak összefüggésben a közfeladat
ellátásával, mivel ezek nem közérdekű adatok.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Doktorandusz Önkormányzat költségvetési
beszámolójának 2012. évére vonatkozóan a bevétel és kiadás nem került
külön kimutatásra a Pécsi Tudományegyetem költségvetésében, így ezen
adatok nem állnak rendelkezésünkre, valamint a 2016-os évben nem történt
DOK elnök választás, így az Ön által kért választási jegyzőkönyvet,
valamint elnöki pályázatot nem tudjuk megküldeni. A tisztségükre, közéleti
tevékenységükre tekintettel a DOK tisztségviselők részére 2012. szeptember
1. napjától történt kifizetésekkel kapcsolatban jelezzük, hogy tekintettel
az adatkérés részletességére, a kimutatást több időbe telik elkészítenünk,
ezért a kért adatokra vonatkozó táblázatot csak a későbbiekben (várhatóan
két héten belül) tudjuk megküldeni.

 

Szíves türelmét előre is köszönjük!

 

Tisztelettel: PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Balogh Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Balogh Ákos:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gólyatábor adatai

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Károlyi Salomon által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei