a Puskás Ferenc Stadion várható bontási költségei

Bibor Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Sportközpontok részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Sportközpontok munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Sportközpontok munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Bibor Gábor

Tisztelt Nemzeti Sportközpontok!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Puskás Ferenc Stadion várható bontási költségeinek részletezését.
Mivel még folyamatban lévő munkáról van szó, a rendelkezésre álló
árajánlatok, előzetes kalkulációk, becslések másolatát szeretném
kérni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 11.

Üdvözlettel:

Bibor Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Bibor Gábor

Tisztelt Nemzeti Sportközpontok!

A közérdekű adatigénylésem határideje régen lejárt. Kérem, hogy haladéktalanul küldjék el válaszukat.

Üdvözlettel:
Bibor Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Titkarsag
Nemzeti Sportközpontok

Tisztelt Bíbor Gábor Úr!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adat igénylése Intézményünk előtt nem ismeretes.
Kérjük szíveskedjék jelezni, mikor és milyen címre küldte megkeresését, hogy intézkedhessünk.

Üdvözlettel:

Főigazgatói Titkárság
Nemzeti Sportközpontok
Tel: (+36 1) 471 41 01
Fax:(+36 1) 471 41 03
1146 Budapest, Hermina út 49.
www.mnsk.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bibor Gábor

Tisztelt Titkarsag!

Köszönöm a gyors reakciót.
Az adatigénylést ugyanezen elérhetőségre küldtem április 11-én a KiMitTud rendszeréből. Bemásolom a levél aljára az eredeti igénylést

Üdvözlettel:
Bibor Gábor

-------------------------

Tisztelt Nemzeti Sportközpontok!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Puskás Ferenc Stadion várható bontási költségeinek részletezését.
Mivel még folyamatban lévő munkáról van szó, a rendelkezésre álló
árajánlatok, előzetes kalkulációk, becslések másolatát szeretném
kérni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha
az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult
az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás
költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen
elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben
az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az
adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás
mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. §
(1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását
az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem
jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 11.

Üdvözlettel:

Bibor Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Titkarsag
Nemzeti Sportközpontok

 

 

Tisztelt Bíbor Gábor Úr!

 

Megkeresését a május 12-i levele kézhezvétele után érkeztettük.

 

A Puskás Ferenc Stadion bontásával kapcsolatban aláírásra került
FŐVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Intézményünk honlapján a Közbeszerzési
Szerződések között megtalálható.

 

Üdvözlettel:

Nemzeti Sportközpontok

 

 

*********************************************************************************************************

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bibor Gábor

Tisztelt Titkarsag!

Köszönöm az információt. A honlapon csak a szerződést találom, az abban hivatkozott mellékleteket nem. Ezért kérem, hogy legyenek szívesek részemre megküldeni vagy a honlapra feltölteni a szerződéshez kapcsolódó összes mellékletet.

Köszönöm:

Bibor Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bibor Gábor:
Csak a(z) Nemzeti Sportközpontok munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei