Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pohárnok Barbara, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A rendőrség által a 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján foganatosított feltartóztatásokkal és átkísérésekkel kapcsolatos adatkérés

Pohárnok Barbara küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Pohárnok Barbara to read a recent response and update the status.

Feladó: Pohárnok Barbara

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" száma országos viszonylatban.
2. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" száma Bács-Kiskun Megye területén.
3. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú "rendőri intézkedésekben" érintett személyek száma országos viszonylatban.
4. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú "rendőri intézkedésekben" érintett személyek száma Bács-Kiskun Megye területén.
5. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú "rendőri intézkedésekben" érintett személyek állampolgársága országos viszonylatban.
6. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú "rendőri intézkedésekben" érintett személyek állampolgársága Bács-Kiskun Megye területén
7. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú "rendőri intézkedésekről" az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételek száma országos viszonylatban.
8. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú "rendőri intézkedésekről" az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételek száma Bács-Kiskun Megye vonatkozásában.
9. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú "rendőri intézkedésekről" az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételeken szereplő személyek száma országos viszonylatban.
10. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú "rendőri intézkedésekről" az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételeken szereplő személyek száma Bács-Kiskun Megye vonatkozásában.
11. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között Bács-Kiskun Megye területén foganatosított "feltartóztatások" és – az “IBH” kapun Szerbiába irányába történő - "átkísérések" tartalmú "rendőri intézkedésekben" érintett személyek számának, állampolgárságának és nemének megoszlása az egyes esetekben (tehát esetenként külön-külön megjelölve az érintett személyek számát, állampolgárságát és nemét), továbbá az egyes esetekben a rendőri intézkedések pontos időpontját (esetenként megjelölve mind az elfogás, mind az – “IBH” kapun történő - az átkísérés pontos időpontját is)?
12. A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2016. szeptember 3. napján 03:00 óra és 24:00 között Bács-Kiskun Megye területén foganatosított "feltartóztatások" és – az “IBH” kapun Szerbiába irányába történő - "átkísérések" tartalmú rendőri intézkedések során a rendőrség pontosan mely szervei jártak el, alkalmaztak-e tomácsot, továbbá az intézkedéssel érintett személyek milyen típusú személyes adatait rögzítették és milyen formában, továbbá pontosan milyen eljárási cselekményeket foganatosítottak velük szemben ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 9.

Üdvözlettel:

Pohárnok Barbara

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.pdf
323K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pohárnok Barbara, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pohárnok Barbara:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei