Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pohárnok Barbara, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A rendőrség által a 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 11. és 12. napján foganatosított feltartóztatásokkal és átkísérésekkel kapcsolatos adatkérés

Pohárnok Barbara küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Pohárnok Barbara to read recent responses and update the status.

Feladó: Pohárnok Barbara

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1/ A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 11. napján 20:00 óra és 24:00 óra között foganatosított
"feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú „rendőri intézkedések” tekintetében azok
a) száma országos viszonylatban,
b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma országos viszonylatban,
c) az érintett személyek állampolgársága országos viszonylatban,
d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételek száma országos viszonylatban,
e) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételeken szereplő személyek száma országos viszonylatban.

2/ A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 11. napján 00:00 óra és 24:00 óra között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú „rendőri intézkedések” tekintetében azok
a) száma országos viszonylatban,
b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma országos viszonylatban,
c) az érintett személyek állampolgársága országos viszonylatban,
d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételek száma országos viszonylatban,
e) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételeken szereplő személyek száma országos viszonylatban.

3/ A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 12. napján 00:00 óra és 03:00 óra között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" " tartalmú „rendőri intézkedések” tekintetében azok
a) száma országos viszonylatban,
b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma országos viszonylatban,
c) az érintett személyek állampolgársága országos viszonylatban,
d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételek száma országos viszonylatban,
e) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételeken szereplő személyek száma országos viszonylatban.

4/ A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 12. napján 00:00 óra és 24:00 óra között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" " tartalmú „rendőri intézkedések” tekintetében azok
a) száma országos viszonylatban,
b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma országos viszonylatban,
c) az érintett személyek állampolgársága országos viszonylatban,
d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételek száma országos viszonylatban,
e) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételeken szereplő személyek száma országos viszonylatban.

5/ A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 11. napján 20:00 óra és 24:00 óra között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú „rendőri intézkedések” tekintetében azok
a) száma Bács-Kiskun Megye területén,
b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma Bács-Kiskun Megye területén,
c) az érintett személyek állampolgársága Bács-Kiskun Megye területén,
d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételek száma Bács-Kiskun Megye területén,
e) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételeken szereplő személyek száma Bács-Kiskun Megye területén.

6/ A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 11. napján 00:00 óra és 24:00 óra között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú „rendőri intézkedések” tekintetében azok
a) száma Bács-Kiskun Megye területén,
b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma Bács-Kiskun Megye területén,
c) az érintett személyek állampolgársága Bács-Kiskun Megye területén,
d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételek száma Bács-Kiskun Megye területén,
e) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételeken szereplő személyek száma Bács-Kiskun Megye területén.

7/ A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 12. napján 00:00 óra és 03:00 óra között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú „rendőri intézkedések” tekintetében azok
a) száma Bács-Kiskun Megye területén,
b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma Bács-Kiskun Megye területén,
c) az érintett személyek állampolgársága Bács-Kiskun Megye területén,
d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételek száma Bács-Kiskun Megye területén,
e) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételeken szereplő személyek száma Bács-Kiskun Megye területén.

8/ A rendőrség által az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 2017. október 12. napján 00:00 óra és 24:00 óra között foganatosított "feltartóztatások" és "átkísérések" tartalmú „rendőri intézkedések” tekintetében azok
a) száma Bács-Kiskun Megye területén,
b) az érintett (az ilyen intézkedés alá vont) személyek száma Bács-Kiskun Megye területén,
c) az érintett személyek állampolgársága Bács-Kiskun Megye területén,
d) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételek száma Bács-Kiskun Megye területén,
e) a fenti rendőri intézkedésekről az Rtv. 42.§ (1) bekezdése alapján készített kép-és hangfelvételeken szereplő személyek száma Bács-Kiskun Megye területén.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: Budapest, 2018. március 5.

Üdvözlettel:
dr. Pohárnok Barbara

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.pdf
440K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.pdf
363K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pohárnok Barbara, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pohárnok Barbara:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Átképzés

A(z) Országos Rendőr-főkapitányság részére Rózsa Nikolett által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei