A Rio2016 olimpia közvetítés támogatása

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MTVA-val megkötött szerződést a Rio2016 olimpiai közvetítés támogatásáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 7.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Ferencz Gábor!

Közérdekű adatigénylésére a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi választ adja.

A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) között az olimpia támogatása vonatkozásában nem került sor szerződéskötésre.

A fentiekre tekintettel a Budapest 2024 Nonprofit Zrt.-nek nem áll módjában az adatszolgáltatás teljesítése.

Tisztelettel

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Akkor úgy kérdezem, hogy a riói olimpia közvetítésének a támogatásáért fizettek-e és ha igen akkor mennyit az MTVA számára, ha már nem volt szerződés erről.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Info
Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

Tisztelt Ferencz Gábor!

Tekintettel arra, hogy nem kötöttünk szerződést a tárgyban az MTVA-val, nem került sor fizetésre.

Augusztus 30-án kelt másik adatigénylését késve észleltük. Hamarosan választ küldünk a témában.
A késedelemért elnézését kérjük.

Tisztelettel,

Budapest 2024

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Budapest 2024 Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei