A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. gödi üzemének működésével kapcsolatos iratok

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Gödi Önkormányzat és a Samsung SDI Magyarország Zrt. között 2016. január 1-től ezen adatigénylés időpontjáig kötött együttműködési megállapodások, szerződések dokumentumait, valamint a Samsung SDI gödi építkezésével és működésével kapcsolatos, a magyar kormányzat által a Gödi Önkormányzatnak küldött írásos dokumentumokat (szerződéstervezeteket, rendeleteket, leveleket).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 20.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa
újságíró
www.atlatszo.hu

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Augusztus 20-án közérdekű adatigénylést küldtem a Polgármesteri Hivatalnak, melyre a válaszadás határideje a jogszabályok szerint szeptember 4-e. Kérem, hogy a mai napon az adatigénylésre válaszolni szíveskedjék.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 4.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Városháza - Gödi Polgármesteri Hivatal
Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_SAMSUNG_SDI_Magyar?=
=?UTF-8?Q?orsz=C3=A1g_Zrt._g=C3=B6di_=C3=BCzem=C3=A9nek_m=C5=B1k=C3=B6?=
=?UTF-8?Q?d=C3=A9s=C3=A9vel_kapcsolatos_iratok?=
Date: Tue, 4 Sep 2018 17:02:52 +0200
Message-ID: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAErF+T7Ou/tFqfhEYRm0ua/CgAAAEAAAAL+vnwJDRDdHpM7ch6lXNOsBAAAAAA==@god.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_0048_01D44471.1E461690"
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQHJtfF1YpM+iWfhbhJzAzc5mEfZv6T1VDtw
Content-Language: hu
Disposition-Notification-To: =?UTF-8?Q?V=C3=A1rosh=C3=A1za_-_G=C3=B6di_Polg=C3=A1rmesteri_H?=
=?UTF-8?Q?ivatal?= <[Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_0048_01D44471.1E461690
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Tisztelt C=C3=ADmzett!

Csatoltan megk=C3=BCld=C3=B6m a t=C3=A1rgyi adatig=C3=A9nyl=C3=A9sre =
adott v=C3=A1laszt.

Tisztelettel,

dr. Szinay J=C3=B3zsef
c=C3=ADmzetes f=C5=91jegyz=C5=91

G=C3=B6di Polg=C3=A1rmesteri Hivatal
2131 G=C3=B6d, Pesti =C3=BAt 81.
Internet: www.god.hu
E-mail: [email address]
Telefon: +3627/530-030
Fax: +3627/345-279

=EF=81=90 Miel=C5=91tt kinyomtatn=C3=A1 ezt az e-mailt, =
k=C3=A9rj=C3=BCk, gondoljon k=C3=B6rnyezet=C3=A9re.
Before printing this e-mail, please consider your environmental =
responsibility.

Ezen =C3=BCzenet =C3=A9s annak b=C3=A1rmely csatolt anyaga bizalmas, =
jogi v=C3=A9delem alatt =C3=A1ll, a nyilv=C3=A1nos =
k=C3=B6zl=C3=A9st=C5=91l v=C3=A9dett. Az =C3=BCzenetet =
kiz=C3=A1r=C3=B3lag a c=C3=ADmzett, illetve az =C3=A1ltala =
meghatalmazottak haszn=C3=A1lhatj=C3=A1k fel. Ha =C3=96n nem az =
=C3=BCzenet c=C3=ADmzettje, =C3=BAgy k=C3=A9rj=C3=BCk, hogy telefonon, =
vagy e-mail-ben =C3=A9rtes=C3=ADtse err=C5=91l az =C3=BCzenet =
k=C3=BCld=C5=91j=C3=A9t =C3=A9s t=C3=B6r=C3=B6lje az =C3=BCzenetet, =
valamint annak =C3=B6sszes csatolt mell=C3=A9klet=C3=A9t a =
rendszer=C3=A9b=C5=91l. Ha =C3=96n nem az =C3=BCzenet c=C3=ADmzettje, =
abban az esetben tilos az =C3=BCzenetet vagy annak b=C3=A1rmely csatolt =
mell=C3=A9klet=C3=A9t lem=C3=A1solnia, elmentenie, az =C3=BCzenet =
tartalm=C3=A1t b=C3=A1rkivel k=C3=B6z=C3=B6lnie vagy azzal =
vissza=C3=A9lnie.

This message and any attachment are confidential and are legally =
privileged. It is intended solely for the use of the individual or =
entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If =
you are not the intended recipient, please telephone or email the sender =
and delete this message and any attachment from your system. Please note =
that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon =
the information contained in and transmitted with this e-mail by or to =
anyone other than the recipient designated above by the sender is =
unauthorised and strictly prohibited.

=20

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Városháza - Gödi Polgármesteri Hivatal!

A küldött levél olvashatatlan , mellékletet nem tartalmaz.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Városháza - Gödi Polgármesteri Hivatal!

Ezt a levelet kaptam, kérem, fordítsák le:

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_SAMSUNG_SDI_Magyar?=
=?UTF-8?Q?orsz=C3=A1g_Zrt._g=C3=B6di_=C3=BCzem=C3=A9nek_m=C5=B1k=C3=B6?=
=?UTF-8?Q?d=C3=A9s=C3=A9vel_kapcsolatos_iratok?=
Date: Tue, 4 Sep 2018 17:02:52 +0200
Message-ID: <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAErF+T7Ou/tFqfhEYRm0ua/CgAAAEAAAAL+vnwJDRDdHpM7ch6lXNOsBAAAAAA==@god.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_0048_01D44471.1E461690"
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQHJtfF1YpM+iWfhbhJzAzc5mEfZv6T1VDtw
Content-Language: hu
Disposition-Notification-To: =?UTF-8?Q?V=C3=A1rosh=C3=A1za_-_G=C3=B6di_Polg=C3=A1rmesteri_H?=
=?UTF-8?Q?ivatal?= <[Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_0048_01D44471.1E461690
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Tisztelt C=C3=ADmzett!

Csatoltan megk=C3=BCld=C3=B6m a t=C3=A1rgyi adatig=C3=A9nyl=C3=A9sre =
adott v=C3=A1laszt.

Tisztelettel,

dr. Szinay J=C3=B3zsef
c=C3=ADmzetes f=C5=91jegyz=C5=91

G=C3=B6di Polg=C3=A1rmesteri Hivatal
2131 G=C3=B6d, Pesti =C3=BAt 81.
Internet: www.god.hu
E-mail: [email address]
Telefon: +3627/530-030
Fax: +3627/345-279

=EF=81=90 Miel=C5=91tt kinyomtatn=C3=A1 ezt az e-mailt, =
k=C3=A9rj=C3=BCk, gondoljon k=C3=B6rnyezet=C3=A9re.
Before printing this e-mail, please consider your environmental =
responsibility.

Ezen =C3=BCzenet =C3=A9s annak b=C3=A1rmely csatolt anyaga bizalmas, =
jogi v=C3=A9delem alatt =C3=A1ll, a nyilv=C3=A1nos =
k=C3=B6zl=C3=A9st=C5=91l v=C3=A9dett. Az =C3=BCzenetet =
kiz=C3=A1r=C3=B3lag a c=C3=ADmzett, illetve az =C3=A1ltala =
meghatalmazottak haszn=C3=A1lhatj=C3=A1k fel. Ha =C3=96n nem az =
=C3=BCzenet c=C3=ADmzettje, =C3=BAgy k=C3=A9rj=C3=BCk, hogy telefonon, =
vagy e-mail-ben =C3=A9rtes=C3=ADtse err=C5=91l az =C3=BCzenet =
k=C3=BCld=C5=91j=C3=A9t =C3=A9s t=C3=B6r=C3=B6lje az =C3=BCzenetet, =
valamint annak =C3=B6sszes csatolt mell=C3=A9klet=C3=A9t a =
rendszer=C3=A9b=C5=91l. Ha =C3=96n nem az =C3=BCzenet c=C3=ADmzettje, =
abban az esetben tilos az =C3=BCzenetet vagy annak b=C3=A1rmely csatolt =
mell=C3=A9klet=C3=A9t lem=C3=A1solnia, elmentenie, az =C3=BCzenet =
tartalm=C3=A1t b=C3=A1rkivel k=C3=B6z=C3=B6lnie vagy azzal =
vissza=C3=A9lnie.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Városháza - Gödi Polgármesteri Hivatal
Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 10 059 2 2018 samsung alairt.pdf
364K Download View as HTML


[Subject only] RE: Közérdekűadat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Városháza - Gödi Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm az adatigénylésemre adott választ.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei