A Semmelweis Egyetem tulajdonában lévő gazdasági társaságok

Csalami Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csalami Ádám

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem tulajdonában álló gazdasági társaságok listáját, melyen szerepeljen a társaság
1. neve,
2. vállalkozási formája (pl. kft, zrt),
3. székhelye,
4. alapítási dátuma,
5. vezetője,
6. a vezetőjét kinevező szerv,
7. a vezető felett a munkáltatói jogkört gyakorló személy,
8. 2015. évi bevétele,
9. 2015. évi kiadása,
10. alkalmazottainak száma.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

81250-2/KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8029 email]> 2016.11.23. 19:20
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem tulajdonában álló gazdasági társaságok listáját, melyen
szerepeljen a társaság
1. neve,
2. vállalkozási formája (pl. kft, zrt),
3. székhelye,
4. alapítási dátuma,
5. vezetője,
6. a vezetőjét kinevező szerv,
7. a vezető felett a munkáltatói jogkört gyakorló személy,
8. 2015. évi bevétele,
9. 2015. évi kiadása,
10. alkalmazottainak száma.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8029 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 81250-  3/KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
A Semmelweis Egyetem tulajdonában 4 gazdasági társaság áll, 2-ben
kizárólagos, kettőben 50%-os tulajdonrésze van.
 
1. SEMMELWEIS Egészségügyi Kft.
Kért adatai:
1. Semmelweis Egészségügyi  Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
2. Korlátolt Felelősségű Társaság
3. 1085 Budapest, Üllői út 26. 
4. létesítés: 2007.02.07
5. ügyvezető: Kovács Róbert
6. Tulajdonos (Semmelweis Egyetem, a tulajdonosi jogokat gyakorló
személy: Kancellár)
7. Tulajdonos (Semmelweis Egyetem, a tulajdonosi jogokat gyakorló
személy: Kancellár)
8.-9.

 

# IDŐSZAK: 2015.01.01 - 2015.12.31 TÁRGYÉV (EZER
HUF)
I. Értékesítés nettó árbevétele 346.966
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0
III. Egyéb bevételek 128
III. sorból: visszaírt értékvesztés 0
IV. Anyagjellegű ráfordítások 244.572
V. Személyi jellegű ráfordítások 75.170
VI. Értékcsökkenési leírás 6.629
VII. Egyéb ráfordítások 7.040
VII. sorból: értékvesztés 0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 13.683
(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 20
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 1
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B) 13.684
X. Rendkívüli bevételek 0
XI. Rendkívüli ráfordítások 0
D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.) 13.684
XII. Adófizetési kötelezettség 1.366
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.) 12.318
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0

 
10. Létszám: 10 fő
 
2. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft.
1. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Könyvkiadó és Audiovizuális
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Korlátolt Felelősségű Társaság
3. 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 2. em.
4. Létesítés: 2006.04.11.
5. Ügyvezető: dr. Táncos László
6. Tulajdonos (Semmelweis Egyetem, a tulajdonosi jogokat gyakorló
személy: Kancellár)
7. Tulajdonos (Semmelweis Egyetem, a tulajdonosi jogokat gyakorló
személy: Kancellár)
8-9.

 

# IDŐSZAK: 2015.01.01 - 2015.12.31 TÁRGYÉV (EZER
HUF)
1 I. Értékesítés nettó árbevétele 187.819
2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 15.381
3 III. Egyéb bevételek 12.823
4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 129.772
5 V. Személyi jellegű ráfordítások 53.756
6 VI. Értékcsökkenési leírás 8.324
7 VII. Egyéb ráfordítások 19.545
8 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 4.626
(I+-II+III-IV-V-VI-VII)
9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 121
10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 84
11 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 37
12 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) 4.663
13 X. Rendkívüli bevételek 0
14 XI. Rendkívüli ráfordítások 0
15 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0
16 E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D) 4.663
17 XII. Adófizetési kötelezettség 552
18 F. Adózott eredmény (+-E-XII) 4.111
19 XIII. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 0
részesedésre
20 XIV. Jóváhagyott osztalék, részesedés 4.111
21 G. Mérleg szerinti eredmény 0

 
10. Létszám: 11 fő
 
3. Bionika Innovációs Központ Nonprofit Kft.
1. Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3. 1083 Budapest, Práter utca 50. A. ép.
4. Létesítés: 2013/03/07
5. Ügyvezető: Kecskés Ilona
6. Taggyűlés (Semmelweis Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
7. Taggyűlés (Semmelweis Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
8-9.

 

# IDŐSZAK: 2015.01.01 - 2015.12.31 TÁRGYÉV (EZER
HUF)
I. Értékesítés nettó árbevétele 750
II. Aktívált saját teljesítmények értéke 0
III. Egyéb bevételek 245.606
4. III. sorból: visszaírt értékvesztés 0
IV. Anyagjellegű ráfordítások 42.886
V. Személyi jellegű ráfordítások 175.004
VI. Értékcsökkenési leírás 27.950
VII. Egyéb ráfordítások 5
9. VII. sorból: értékvesztés 0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 511
(I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
VIII. pénzügyi műveletek bevételei 437
12. VIII. sorból értékelési különbözet 0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
14. IX. sorból értékelési különbözet 0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) 437
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.) 948
X. Rendkívüli bevételek 0
XI. Rendkívüli ráfordítások 0
D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) 0
E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.) 948
XII. Adófizetési kötelezettség 494
F. Adózott eredmény (+-E.+-XII.) 454
G. Mérleg szerinti eredmény 454

10. Létszám: 14 fő
 
4. YES - YOUR EDUCATION SERVICE OKTATÁS SZERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ Korlátolt
Felelősségű Társaság
1. YES - YOUR EDUCATION SERVICE OKTATÁS SZERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ Korlátolt
Felelősségű Társaság
2. Korlátolt Felelősségű Társaság
3. 1085 Budapest, Üllői út 26.
4. Létesítés: 2016/11/09
5. Ügyvezető: Czakó Tibor Gáspár
6. Taggyűlés (Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem)
7. Taggyűlés (Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem)
8-9. Nincs, mert 2016.11.09-én alakult
10. Létszám: 1 fő
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8029 email]> 2016.11.23. 19:20
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem tulajdonában álló gazdasági társaságok listáját, melyen
szerepeljen a társaság
1. neve,
2. vállalkozási formája (pl. kft, zrt),
3. székhelye,
4. alapítási dátuma,
5. vezetője,
6. a vezetőjét kinevező szerv,
7. a vezető felett a munkáltatói jogkört gyakorló személy,
8. 2015. évi bevétele,
9. 2015. évi kiadása,
10. alkalmazottainak száma.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8029 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csalami Ádám:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Semmelweis Egyetem szenátorai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Csalami Ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei