A Semmelweis Egyetem tulajdonában álló gépkocsik

Kiss Hanga Klára küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kiss Hanga Klára

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem által közpénzből vásárolt és jelenleg is a tulajdonában álló gépkocsikról a típust, a vétel napját, az ellenértéket és azt, hogy jelenleg használatban van-e, továbbá ha ez igen, akkor milyen módon használja az egyetem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 6.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Hivatkozása ide

Csalami Ádám hozzászólt ()

Kedves Vámosi Péter!

Megkérdeztem néhány embert, hogy mit kívánnak önnek karácsonyra. Ezek között az ügyészi kihallgatástól a bírósági idézésig sok minden előfordult (pl. "Gerincet!"), de mi most a saját jókívánságainkat és tanácsainkat szeretnénk kifejezni.
1. Áldott - és közérdekű adatigénylésektől mentes - ünnepeket kívánunk önnek és azon szervezeteknek, akikkel kapcsolatban áll(t).
2. Kérjük, az ön iránt tanúsított türelmünket (pl. tevékenységéről nem szóltunk - többek között - az ügyészségnek sem) azzal hálálja meg, hogy mostantól becsületesen, példamutatóan és szerényen szolgálja embertársait és az ország hallgatóit. Ahogy ez egyébként egy HÖOK elnökhelyettestől el is várható.
3. Azt tanácsoljuk, politikai karrierje során elégedjen meg akár a kisebb feladatokkal vagy pozíciókkal, hiszen egy kisebb ívű de jól felépített karrierre sokkal büszkébb lehet, mint egy nagyratörő, de félresikerült mutatványra. Jusson eszébe, hogy Magyarországon köztársasági elnök is mondott már le korábban elkövetett hibája miatt.
4. A köztársasági ösztöndíjra lehetőség szerint ne nyújtson be újabb pályázatot. Gondoljon bele, hogy önre nem csak azok lehetnek kiakadva, akik ön miatt nem nyerték el az elismerést, hanem azon hallgatók - meglehetősen széles - köre is, aki önnél sokkal magasabb teljesítménnyel nem kapták meg (akár egy másik intézményben).
5. Reméljük az új év meghozza önnek azt az elismerést, amelyre vágyik, és amellyel másokat még jobban tud majd szolgálni.

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Csalami Ádám és Kiss Hanga Klára

Link to this

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
84820- 3 /KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Kiss Hanga Klára<[FOI #8135 email]> 2016.12.06.
10:37 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem által közpénzből vásárolt és jelenleg is a tulajdonában
álló gépkocsikról a típust, a vétel napját, az ellenértéket és azt, hogy
jelenleg használatban van-e, továbbá ha ez igen, akkor milyen módon
használja az egyetem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december  6.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8135 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 10850-2/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az adatigényléseivel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy az adatok
feldolgozása folyamatban van, a munkatársaink dolgoznak azon, hogy a kért
adatszolgáltatásokat mielőbb teljesítsük és megküldjük az Ön részére.
Tájékoztatom arról, hogy a Semmelweis Egyetem elkötelezett a kért
információk megadása tekintetében, ezért a jogszabályi keretek között
minden adatkérésre válaszolni fogunk.
A továbbiakban tisztelettel kérem, hogy amennyiben a Hallgatói
Önkormányzat felé közérdekű adatigénylést közvetlenül nyújt be, azt
másolatban küldje meg a [1][SE request email] e-mail címre is,
annak elkerülése érdekében, hogy esetlegesen a kért  adatszolgáltatásokról
a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság ne közvetlenül szerezzen tudomást.
 
Megértését és türelmét megköszönve,
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Hanga Kiss <[email address]> 2017. 01. 30. 13:08 >>>
Tisztelt Főigazgató Úr!

Kérem tájékoztasson a Semmelweis Egyetemhez benyújtott közérdekű
adatigényléseim állapotáról, valamint arról, hogy azok közül melyeket és
mikor fogják teljesíteni. Hét közérdekű adatigénylést nyújtottam be, az
alábbi témákban:

1. A Semmelweis Egyetem tulajdonában álló gépkocsik

2. Klinikai Központ belső ellenőrzésével kapcsolatos adatok

3. Belső ellenőrzési vizsgálat a központi főigazgatóságokon

4. Belső ellenőrzési vizsgálatok a központi igazgatóságokon

5. Hallgatói szenátorok támogatottságával kapcsolatos adatok

6. Felügyeleti tevékenységet végző szerv a hallgatói önkormányzatnál

7. HÖK jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatok

Az első négy esetben a közérdekű adat megismerésére irányuló igény
teljesítésére nyitva álló határidőt az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbította. Az utolsó három is a
KiMiTud adatigénylő rendszerben került benyújtásra, de az adatgazda neve
nem Semmelweis Egyetem, hanem Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat
volt. Ezzel kapcsolatban kérem tájékoztasson arról, hogy az így benyújtott
közérdekű adatigényléseket automatikusan megkapják-e, illetve az én
adatigényléseimet megkapták-e tőlük.

Mint azt gondolom ön is észrevette, hogy szűk két hónapja sem én sem
Csalami Ádám nem nyújtottunk be közérdekű adatigénylést. Ez nem azért van,
mert beláttuk volna: Vámosi Péternek és bandájának nemcsak szabad lopni,
csalni, hazudni, hanem szent kötelessége, és ezt nemcsak titokban kell
hogy műveljék, hanem az aki megpróbál fényt deríteni a dolgokra, az számít
aljas kekeckedőnek, nem ez a helyzet.

Tisztában vagyunk vele, hogy a kért közérdekű adatok feldolgozásában
nagyrészt egyetemi közalkalmazottak vesznek részt. Így nem is kértünk
önöktől konkrét hökös jegyzőkönyveket, közéleti ösztöndíjakat, mert
előfordulhat, hogy valamelyik csirkefogó többszöri felszólításra sem küldi
el ezeket önöknek, és a hallgatóknak nincs felettesük, aki őket
felelősségre vonja, nem lehet nyomást gyakorolni rájuk.

Tekintettel voltunk az egyetem közalkalmazottaira, különösen a Jogi és
Igazgatási Főigazgatóság munkatársaira, ezért több közérdekű
adatigényléssel kapcsolatban a közérdekű adat megismerésére irányuló igény
teljesítésére nyitva álló határidőt 2017. január 15-ig meghosszabbítottuk.
Azóta már 15 nap eltelt. Közben átgondoltuk, hogy melyek azok az adatok,
melyek kiadását feltétlenül szükségesnek tartjuk.

Tájékoztatom, hogy mivel központi főigazgatóságokon, a központi
igazgatóságokon és a Klinikai Központban tudomásunk szerint nem történt
olyan amely belső ellenőrzést igényelne, valamint súlyos visszaélésekről
nem érkezett hír, ezért az azokkal kapcsolatban készült belső ellenőrzések
adatai érdeklődésünkre nem tartanak számot, nem valószínű, hogy azok
számunka releváns információkat tartalmaznának.

Így amennyiben ezt válaszában kéri, az említett három közérdekű
adatigénylést visszavonom. Amennyiben az adatok elkészültek és már csak
kiadás előtt állnak, akkor azokat természetesen örömmel fogadom. De ha az
ön alá tartozó szervezeti egységnek csak plusz munkát jelentene, és
további gondot okozna, akkor ha ezt jelzi számomra, a közérdekű
adatigénylés teljesítésétől eltekintek, és annak visszavonását hivatalosan
(KiMiTud) is jelezni fogom.

Az egyetem tulajdonában álló gépkocsikról szóló adatigénylés teljesítését
továbbra is várom, valamint kérem, hogy a fent említett (Hallgatói
szenátorok támogatottság, Felügyeleti tevékenységet végző szerv, és HÖK
jegyzőkönyvek című) hallgatói önkormányzattal kapcsolatos adatigényléseim
állapotáról tájékoztatni szíveskedjen. Válaszát lehetőség szerint még a
héten küldje meg.
Tudomásom szerint egyetemük vezetői, felettesei elfoglalt emberek, így
jelen soraimat - Ádámhoz hasonlóan - én sem továbbítom nekik. Egyrészt
bízom benne, hogy levelemre válaszolni fog, másrészt nem akarok senkit
fölöslegesen adminisztratív munkával ellátni (semmi szükség rá, hogy ezt a
levelet még néhány titkárságon iktassák). Nem akarom önt sem kellemetlen
helyzetbe hozni, hiszen ha levelemet másoknak is elküldöm, ezzel az illető
embereknek azt gondolhatják, hogy már megint probléma van önnel, vagy
szervezeti egységével.

Nem utolsósorban pedig elképzelhetőnek tartom, hogy egyeseknek a hócipőjük
is kezd tele lenni a közérdekű adatigénylésekkel, (vagy azzal, ahogy a
hallgatói önkormányzat a lehető legpofátlanabb módon még csak nem is
reagál rá, a tisztségviselőiknek küldött levelekre úgy szintén nem érkezik
válasz, előfordulhat, hogy amikor önök kérik tőlük az adatokat, akkor is
hasonlóan viselkednek) és a közalkalmazottak idegrendszerét nem akarom
fölöslegesen megterhelni, a lelki nyugalmukat megzavarni és munkájukban
hátráltatni.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 10850- 2  /KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az adatigényléseivel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy az adatok
feldolgozása folyamatban van, a munkatársaink dolgoznak azon, hogy a kért
adatszolgáltatásokat mielőbb teljesítsük és megküldjük az Ön részére.
Tájékoztatom arról, hogy a Semmelweis Egyetem elkötelezett a kért
információk megadása tekintetében, ezért a jogszabályi keretek között
minden adatkérésre válaszolni fogunk.
A továbbiakban tisztelettel kérem, hogy amennyiben a Hallgatói
Önkormányzat felé közérdekű adatigénylést közvetlenül nyújt be, azt
másolatban küldje meg a [1][SE request email] e-mail címre is,
annak elkerülése érdekében, hogy esetlegesen a kért  adatszolgáltatásokról
a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság ne közvetlenül szerezzen tudomást.
 
Megértését és türelmét megköszönve,
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Hanga Kiss <[email address]> 2017. 01. 30. 13:08 >>>
Tisztelt Főigazgató Úr!

Kérem tájékoztasson a Semmelweis Egyetemhez benyújtott közérdekű
adatigényléseim állapotáról, valamint arról, hogy azok közül melyeket és
mikor fogják teljesíteni. Hét közérdekű adatigénylést nyújtottam be, az
alábbi témákban:

1. A Semmelweis Egyetem tulajdonában álló gépkocsik

2. Klinikai Központ belső ellenőrzésével kapcsolatos adatok

3. Belső ellenőrzési vizsgálat a központi főigazgatóságokon

4. Belső ellenőrzési vizsgálatok a központi igazgatóságokon

5. Hallgatói szenátorok támogatottságával kapcsolatos adatok

6. Felügyeleti tevékenységet végző szerv a hallgatói önkormányzatnál

7. HÖK jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatok

Az első négy esetben a közérdekű adat megismerésére irányuló igény
teljesítésére nyitva álló határidőt az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbította. Az utolsó három is a
KiMiTud adatigénylő rendszerben került benyújtásra, de az adatgazda neve
nem Semmelweis Egyetem, hanem Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat
volt. Ezzel kapcsolatban kérem tájékoztasson arról, hogy az így benyújtott
közérdekű adatigényléseket automatikusan megkapják-e, illetve az én
adatigényléseimet megkapták-e tőlük.

Mint azt gondolom ön is észrevette, hogy szűk két hónapja sem én sem
Csalami Ádám nem nyújtottunk be közérdekű adatigénylést. Ez nem azért van,
mert beláttuk volna: Vámosi Péternek és bandájának nemcsak szabad lopni,
csalni, hazudni, hanem szent kötelessége, és ezt nemcsak titokban kell
hogy műveljék, hanem az aki megpróbál fényt deríteni a dolgokra, az számít
aljas kekeckedőnek, nem ez a helyzet.

Tisztában vagyunk vele, hogy a kért közérdekű adatok feldolgozásában
nagyrészt egyetemi közalkalmazottak vesznek részt. Így nem is kértünk
önöktől konkrét hökös jegyzőkönyveket, közéleti ösztöndíjakat, mert
előfordulhat, hogy valamelyik csirkefogó többszöri felszólításra sem küldi
el ezeket önöknek, és a hallgatóknak nincs felettesük, aki őket
felelősségre vonja, nem lehet nyomást gyakorolni rájuk.

Tekintettel voltunk az egyetem közalkalmazottaira, különösen a Jogi és
Igazgatási Főigazgatóság munkatársaira, ezért több közérdekű
adatigényléssel kapcsolatban a közérdekű adat megismerésére irányuló igény
teljesítésére nyitva álló határidőt 2017. január 15-ig meghosszabbítottuk.
Azóta már 15 nap eltelt. Közben átgondoltuk, hogy melyek azok az adatok,
melyek kiadását feltétlenül szükségesnek tartjuk.

Tájékoztatom, hogy mivel központi főigazgatóságokon, a központi
igazgatóságokon és a Klinikai Központban tudomásunk szerint nem történt
olyan amely belső ellenőrzést igényelne, valamint súlyos visszaélésekről
nem érkezett hír, ezért az azokkal kapcsolatban készült belső ellenőrzések
adatai érdeklődésünkre nem tartanak számot, nem valószínű, hogy azok
számunka releváns információkat tartalmaznának.

Így amennyiben ezt válaszában kéri, az említett három közérdekű
adatigénylést visszavonom. Amennyiben az adatok elkészültek és már csak
kiadás előtt állnak, akkor azokat természetesen örömmel fogadom. De ha az
ön alá tartozó szervezeti egységnek csak plusz munkát jelentene, és
további gondot okozna, akkor ha ezt jelzi számomra, a közérdekű
adatigénylés teljesítésétől eltekintek, és annak visszavonását hivatalosan
(KiMiTud) is jelezni fogom.

Az egyetem tulajdonában álló gépkocsikról szóló adatigénylés teljesítését
továbbra is várom, valamint kérem, hogy a fent említett (Hallgatói
szenátorok támogatottság, Felügyeleti tevékenységet végző szerv, és HÖK
jegyzőkönyvek című) hallgatói önkormányzattal kapcsolatos adatigényléseim
állapotáról tájékoztatni szíveskedjen. Válaszát lehetőség szerint még a
héten küldje meg.
Tudomásom szerint egyetemük vezetői, felettesei elfoglalt emberek, így
jelen soraimat - Ádámhoz hasonlóan - én sem továbbítom nekik. Egyrészt
bízom benne, hogy levelemre válaszolni fog, másrészt nem akarok senkit
fölöslegesen adminisztratív munkával ellátni (semmi szükség rá, hogy ezt a
levelet még néhány titkárságon iktassák). Nem akarom önt sem kellemetlen
helyzetbe hozni, hiszen ha levelemet másoknak is elküldöm, ezzel az illető
embereknek azt gondolhatják, hogy már megint probléma van önnel, vagy
szervezeti egységével.

Nem utolsósorban pedig elképzelhetőnek tartom, hogy egyeseknek a hócipőjük
is kezd tele lenni a közérdekű adatigénylésekkel, (vagy azzal, ahogy a
hallgatói önkormányzat a lehető legpofátlanabb módon még csak nem is
reagál rá, a tisztségviselőiknek küldött levelekre úgy szintén nem érkezik
válasz, előfordulhat, hogy amikor önök kérik tőlük az adatokat, akkor is
hasonlóan viselkednek) és a közalkalmazottak idegrendszerét nem akarom
fölöslegesen megterhelni, a lelki nyugalmukat megzavarni és munkájukban
hátráltatni.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Hivatkozása ide

Grósz Károly hozzászólt ()

Micsoda levél! December 6-án kérted ki az autókról az adatokat, már február van és semmi! Nincs ott leltár vagy mi a franc?

Link to this

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment g pkocsi 20170202.xls
40K Download View as HTML


Iktatószám:  13996-2 /KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Csatoltan küldöm az Ön által kért adatszolgáltatást.
 
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------

>>> Kiss Hanga Klára<[FOI #8135 email]> 2016.12.06.
10:37 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem által közpénzből vásárolt és jelenleg is a tulajdonában
álló gépkocsikról a típust, a vétel napját, az ellenértéket és azt, hogy
jelenleg használatban van-e, továbbá ha ez igen, akkor milyen módon
használja az egyetem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december  6.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8135 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Hanga Klára

Delivered

Tisztelt Főigazgató!

Az 10850-2/KSJIF/2017 iktatószámú levelében megküldött tájékoztatását köszönöm. Örülök, hogy az egyetem elkötelezett a kért információk megadása tekintetében.

Amennyiben a Hallgatói Önkormányzat felé közérdekű adatigénylést a KiMiTud rendszeren keresztül közvetlenül nyújtanék be, úgy annak a levélnek csak a szövegét tudnám megküldeni a kozerdeku[kukac]semmelweis-univ.hu oldalra, ezért annak elkerülése érdekében, hogy esetlegesen a kért adatszolgáltatásokról a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság ne közvetlenül szerezzen tudomást, a Hallgatói Önkormányzat felé benyújtott igényléseimet is a fenti címre, önökhöz fogom eljuttatni. (Ez esetben lehetőség szerint értesítse őket akkor is, ha a kért adatok maradéktalanul az önök rendelkezésére állnak.)

Tisztelettel kérem, hogy tájékoztasson az alábbi adatigényléseim állapotáról, mikor várható azok teljesítése:
1. Hallgatói szenátorok támogatottságával kapcsolatos adatok
2. Felügyeleti tevékenységet végző szerv a hallgatói önkormányzatnál
3. HÖK jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatok

Üdvözlettel,
Kiss Hanga Klára

Hivatkozása ide

Grósz Károly hozzászólt ()

Két hónap után meglett a leltáros! Szép munka Hanga!

Link to this

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 10850-4/KSJIF/2017.
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
A Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatos adatigénylés tekintetében -
Hallgatói szenátorok támogatottság, Felügyeleti tevékenységet végző
szerv,  HÖK jegyzőkönyvek - az alábbi tájékoztatást adom:
 
HÖK jegyzőkönyvek:
 
A Hallgatói Önkormányzat jegyzőkönyvei az alábbi linken letölthetők.
 
[1]http://semmelweis.hu/ehok/dokumentumok/j...
 
Hallgatói szenátorok támogatottsága:
 
A hallgatói szenátorok támogatottságára vonatkozóan tájékoztatom, hogy a
hallgatói önkormányzat jegyzőkönyveiben megtalálhatók.
 
Felügyeleti tevékenységet végző szerv:
 
Tájékoztatom, hogy a felsőoktatási törvény és annak végrehajtási rendelete
nem ír elő részletszabályokat a hallgatói önkormányzat ellenőrzésének
rendjére, a vizsgálandó dokumentumokra, vagy munkafolyamatokra, illetőleg
egyáltalán nem határozza meg az ellenőrzés módját és gyakoriságát.

 1. A hallgatói önkormányzat működéséhez és feladatai elvégzéséhez
biztosított feltételek jogszerű felhasználását a hallgatói
önkormányzat törvényes működését a Semmelweis Egyetem belső ellenőrzés
jogszabályi előírásai szerint valamint Semmelweis Egyetem
kancellárjának és rektorának E/3/2015. (IX.22.) határozatával
elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint végzi.
 2. Folyamatba épített ellenőrzés valósul meg a következő
szabályzatok rendelkezései szerint: a Szenátus 14/A/B/2015. (III. 12.)
számú határozatával elfogadott Kötelezettségvállalási Szabályzat, a
K/19/2016. (XI.30.) kancellári határozat a Semmelweis Egyetem
Beszerzési Szabályzatáról. Ennek keretében a kötelezettségvállalások
ún. beszerzés-minősítő lapon kerülnek szakmai jogi és pénzügyi
szempontok szerint felülvizsgálatra, továbbá a szerződések
törvényességét a kötelező pénzügyi ellenjegyzés (fedezetigazolás és
gazdasági megfelelőség egyben) és a kötelező jogi ellenjegyzés
(jogszabályi rendelkezéseknek és az egyetem belső szabályzatainak való
megfelelőség igazolása) biztosítja.   
 3. Az Egyetem Szenátusa a Hallgatói Önkormányzat törvényes működésének
ellenőrzését ezen kívül a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának
jóváhagyásával (33/2016. (III. 30.) szenátusi határozat) illetőleg a
jogszabályi rendelkezéseknek meg nem felelő alapszabályi rendelkezések
elfogadásának elutasításával teljesítette.

 
A belső ellenőrzési vizsgálatok, valamint a Semmelweis Egyetem
tulajdonában álló gépkocsik tekintetében az adatokat már korábban
megküldtük az Ön részére.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 
 
 

>>> Hanga Kiss <[email address]> 2017. 01. 30. 13:08 >>>
Tisztelt Főigazgató Úr!

Kérem tájékoztasson a Semmelweis Egyetemhez benyújtott közérdekű
adatigényléseim állapotáról, valamint arról, hogy azok közül melyeket és
mikor fogják teljesíteni. Hét közérdekű adatigénylést nyújtottam be, az
alábbi témákban:

1. A Semmelweis Egyetem tulajdonában álló gépkocsik

2. Klinikai Központ belső ellenőrzésével kapcsolatos adatok

3. Belső ellenőrzési vizsgálat a központi főigazgatóságokon

4. Belső ellenőrzési vizsgálatok a központi igazgatóságokon

5. Hallgatói szenátorok támogatottságával kapcsolatos adatok

6. Felügyeleti tevékenységet végző szerv a hallgatói önkormányzatnál

7. HÖK jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatok

Az első négy esetben a közérdekű adat megismerésére irányuló igény
teljesítésére nyitva álló határidőt az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbította. Az utolsó három is a
KiMiTud adatigénylő rendszerben került benyújtásra, de az adatgazda neve
nem Semmelweis Egyetem, hanem Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat
volt. Ezzel kapcsolatban kérem tájékoztasson arról, hogy az így benyújtott
közérdekű adatigényléseket automatikusan megkapják-e, illetve az én
adatigényléseimet megkapták-e tőlük.

Mint azt gondolom ön is észrevette, hogy szűk két hónapja sem én sem
Csalami Ádám nem nyújtottunk be közérdekű adatigénylést. Ez nem azért van,
mert beláttuk volna: Vámosi Péternek és bandájának nemcsak szabad lopni,
csalni, hazudni, hanem szent kötelessége, és ezt nemcsak titokban kell
hogy műveljék, hanem az aki megpróbál fényt deríteni a dolgokra, az számít
aljas kekeckedőnek, nem ez a helyzet.

Tisztában vagyunk vele, hogy a kért közérdekű adatok feldolgozásában
nagyrészt egyetemi közalkalmazottak vesznek részt. Így nem is kértünk
önöktől konkrét hökös jegyzőkönyveket, közéleti ösztöndíjakat, mert
előfordulhat, hogy valamelyik csirkefogó többszöri felszólításra sem küldi
el ezeket önöknek, és a hallgatóknak nincs felettesük, aki őket
felelősségre vonja, nem lehet nyomást gyakorolni rájuk.

Tekintettel voltunk az egyetem közalkalmazottaira, különösen a Jogi és
Igazgatási Főigazgatóság munkatársaira, ezért több közérdekű
adatigényléssel kapcsolatban a közérdekű adat megismerésére irányuló igény
teljesítésére nyitva álló határidőt 2017. január 15-ig meghosszabbítottuk.
Azóta már 15 nap eltelt. Közben átgondoltuk, hogy melyek azok az adatok,
melyek kiadását feltétlenül szükségesnek tartjuk.

Tájékoztatom, hogy mivel központi főigazgatóságokon, a központi
igazgatóságokon és a Klinikai Központban tudomásunk szerint nem történt
olyan amely belső ellenőrzést igényelne, valamint súlyos visszaélésekről
nem érkezett hír, ezért az azokkal kapcsolatban készült belső ellenőrzések
adatai érdeklődésünkre nem tartanak számot, nem valószínű, hogy azok
számunka releváns információkat tartalmaznának.

Így amennyiben ezt válaszában kéri, az említett három közérdekű
adatigénylést visszavonom. Amennyiben az adatok elkészültek és már csak
kiadás előtt állnak, akkor azokat természetesen örömmel fogadom. De ha az
ön alá tartozó szervezeti egységnek csak plusz munkát jelentene, és
további gondot okozna, akkor ha ezt jelzi számomra, a közérdekű
adatigénylés teljesítésétől eltekintek, és annak visszavonását hivatalosan
(KiMiTud) is jelezni fogom.

Az egyetem tulajdonában álló gépkocsikról szóló adatigénylés teljesítését
továbbra is várom, valamint kérem, hogy a fent említett (Hallgatói
szenátorok támogatottság, Felügyeleti tevékenységet végző szerv, és HÖK
jegyzőkönyvek című) hallgatói önkormányzattal kapcsolatos adatigényléseim
állapotáról tájékoztatni szíveskedjen. Válaszát lehetőség szerint még a
héten küldje meg.
Tudomásom szerint egyetemük vezetői, felettesei elfoglalt emberek, így
jelen soraimat - Ádámhoz hasonlóan - én sem továbbítom nekik. Egyrészt
bízom benne, hogy levelemre válaszolni fog, másrészt nem akarok senkit
fölöslegesen adminisztratív munkával ellátni (semmi szükség rá, hogy ezt a
levelet még néhány titkárságon iktassák). Nem akarom önt sem kellemetlen
helyzetbe hozni, hiszen ha levelemet másoknak is elküldöm, ezzel az illető
embereknek azt gondolhatják, hogy már megint probléma van önnel, vagy
szervezeti egységével.

Nem utolsósorban pedig elképzelhetőnek tartom, hogy egyeseknek a hócipőjük
is kezd tele lenni a közérdekű adatigénylésekkel, (vagy azzal, ahogy a
hallgatói önkormányzat a lehető legpofátlanabb módon még csak nem is
reagál rá, a tisztségviselőiknek küldött levelekre úgy szintén nem érkezik
válasz, előfordulhat, hogy amikor önök kérik tőlük az adatokat, akkor is
hasonlóan viselkednek) és a közalkalmazottak idegrendszerét nem akarom
fölöslegesen megterhelni, a lelki nyugalmukat megzavarni és munkájukban
hátráltatni.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

References

Visible links
1. http://semmelweis.hu/ehok/dokumentumok/j...

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Hanga Klára

Delivered

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Tájékoztatását köszönöm.

A hallgatói önkormányzat felügyeleti tevékenységét végző szerv - mint arról időközben értesültem - a HÖK Ellenőrző Bizottsága.

Ezúton értesítem, hogy a
http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/testu...
oldalon elérhető a szenátus hallgatói tagjainak névsora is, és ezen hallgatói szenátorok támogatottságára vonatkozó jegyzőkönyvek nincsenek feltöltve az ön által hivatkozott
http://semmelweis.hu/ehok/dokumentumok/j...
oldalra.

Kérem, hogy azon jegyzőkönyveket, melyekben ezek az információk megtalálhatóak, minél hamarabb tegyék közzé az említett honlapon, vagy válaszában mellékelje.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
 
Iktatószám: 10850-6/KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Tájékoztatom, hogy A Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatos adatigénylése -
Hallgatói szenátorok támogatottságára - vonatkozóan a Hallgatói
Önkormányzat honlapjára  feltöltésre kerültek és  az alábbi linken
elérhetők: 
 
[1]http://semmelweis.hu/ehok/dokumentumok/j...
 
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt főigazgató megbízásából,
 
Dr. Török Levente
mb. jogi igazgató
 
 

>>> Kiss Hanga Klára<[FOI #8135 email]> 2017. 02. 23.
14:32 >>>
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Tájékoztatását köszönöm.

A hallgatói önkormányzat felügyeleti tevékenységét végző szerv - mint
arról időközben értesültem - a HÖK Ellenőrző Bizottsága.

Ezúton értesítem, hogy a
[2]http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/testu...
oldalon elérhető a szenátus hallgatói tagjainak névsora is, és ezen
hallgatói szenátorok támogatottságára vonatkozó jegyzőkönyvek nincsenek
feltöltve az ön által hivatkozott
[3]http://semmelweis.hu/ehok/dokumentumok/j...
oldalra.

Kérem, hogy azon jegyzőkönyveket, melyekben ezek az információk
megtalálhatóak, minél hamarabb tegyék közzé az említett honlapon, vagy
válaszában mellékelje.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Hanga Klára:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Küldöttgyűlés tagjai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Kiss Hanga Klára által

Hallgató szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Nagy Péter által

Hallgató Szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei