A SENSUS Magyar Újságírók Egyesülete számára megítélt támogatások elszámolása.

virag.gyurkovics küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: virag.gyurkovics

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a SENSUS Magyar Újságírók Egyesülete számára a 126/2016.(XII.21.), valamint a 126/2017.(X.18.) sz. bizottsági határozatok alapján kifizetett támogatások szakmai és pénzügyi beszámolóit, valamint azok mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 5.

Üdvözlettel:

Gyurkovics Virág

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
7K Download


Tisztelt Gyurkovics Virág!

Hivatkozva a 2018. október 5. napján megküldött levelére, Erdélyi Rudolf
vezérigazgató úr megbízásából tájékoztatom, hogy az adatigényléssel
érintett dokumentáció jelentős terjedelmű, így az adatok megismerését
személyes konzultáció és iratbetekintés útján javasoljuk biztosítani.

 

Szíves visszajelzését a fentiek elfogadhatóságáról ezúton is köszönjük.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

kabinetfőnök

Vezérigazgatói Kabinet

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

[1]BGA_LOGO_NEW_106x104 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.

Tel: +36 1 795 2012

Mobil: +36 30 834 24 32

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: virag.gyurkovics

Delivered

Tisztelt Pulai Gábor dr.!

Köszönöm a válaszát!
Elfogadom a személyes konzultáció és iratbetekintés lehetőségét.
Melyik volna a legkorábbi időpont, amelyben fogadni tudnak engem?

Üdvözlettel:
Gyurkovics Virág

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
7K Download


Tisztelt Gyurkovics Virág!

Az alábbiakban küldöm a betekintésre javasolt időpontokat.

 

2018. október 31. 8-15 óráig
2018. november 5. 9-15 óráig

2018. november 6. 9-15 óráig
2018. november 7. 9-15 óráig
2018. november 8. 9-15 óráig

 

Kérem, legyen szíves megjelölni azt a 2 órás időintervallumot a javasolt
időszakokban, amely megfelelő Önnek a betekintésre.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

kabinetfőnök

Vezérigazgatói Kabinet

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]BGA_LOGO_NEW_106x104
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.

Tel: +36 1 795 2012

E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: virag.gyurkovics

Delivered

Tisztelt Pulai Gábor dr.!

Okóber 31-én, 12 és 14h között felelne meg a betekintés.

Üdvözlettel:

Gyurkovics Virág

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Gyurkovics Virág!

Köszönettel vettük a visszajelzését, várjuk a megjelölt időpontban a székhelyünkön (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.).

Üdvözlettel,
Pulai Gábor

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő virag.gyurkovics:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei