A solti Teleki Kastély üzemeltetésével kapcsolatos adatok

Németh Györgyi küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Németh Györgyi

Delivered

Tisztelt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 6320 Solt, Kalimajor 1. szám alatti, Solt Teleki Kastély megnevezésű, 1/1 arányban a Magyar Állam tulajdonában és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlan haszosításával kapcsolatos következő adatokat:

-2017-es évben szerepel-e a kastély az integrált üdültetési rendszerben?
-2007 óta, része volt-e bármikor a kastély az integrált üdültetési rendszernek?
- Ki a jelenlegi üzemeltető?
- Pontosan milyen szociális, és gyermekvédelmi feladatokat látnak el az ingatlanban, ami miatt az ingatlan üzleti célú bérbeadása nem lehetséges?
- Melyik évben kapta meg az üzemeltetési jogot a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény?
-Kérem, adják meg éves bontásban (!), hogy a "Harmónia" Integrált Szociális Intézménnyel kötött üzemeltetési, bérleti szerződés ideje alatt, az intézmény által "hazánkban egyedülálló modell program" keretei közt működtetett "Teleki Kastély Szálloda és Oktatóbázis":

1. hány fős állandó személyzettel, illetve sérült személy bevonásával üzemelteti/üzemeltette az ingatlant?
2. Melyik évben, hány rendezvényt/konferenciát tartottak?
3. Hány szállóvendég, mennyi éjszakát töltött el a kastélyban?
4. Milyen fejlesztések történtek az ingatlanon?
5. Ezeket a fejlesztéseket milyen forrásból finanszírozták?
6. Mennyi bevételt termelt a "Szálloda és Oktatóbázis"?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 21.

Üdvözlettel:
Németh Györgyi

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Györgyi

Delivered

Tisztelt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a 2017. március 21. napján beterjesztett adatigénylésemre (A solti Teleki Kastély üzemeltetésével kapcsolatos adatok) nem érkezett válasz.

Felhívnám szíves figyelmüket, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Ha 15 napon belül jelzi az adatgazda, hogy hosszabbítást kér, akkor az igénylést követően összesen 15+15 napja van a válaszadásra. A válaszadás határideje akkor is meghosszabbodik, ha költségtérítést kérnek az adatok átadásáért, ebben az esetben a költségtérítés elfogadását követően 15 napja van a válaszadásra. Az adatigénylés visszautasításáról vagy a költségtérítésről az adatgazdának az adatigénylés beérkezését követő 8 napon belül kell tájékoztatást adnia.

Önök az eddigiekben semmilyen módon nem tettek eleget a fent leírtaknak, így ezzel törvényszegést követnek el!

Újra kérem, a fent hivatkozott törvény betartásával, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 6320 Solt, Kalimajor 1. szám alatti, Solt Teleki Kastély megnevezésű, 1/1 arányban a Magyar Állam tulajdonában és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő ingatlan haszosításával kapcsolatos következő adatokat:

-2017-es évben szerepel-e a kastély az integrált üdültetési rendszerben?
-2007 óta, része volt-e bármikor a kastély az integrált üdültetési rendszernek?
- Ki a jelenlegi üzemeltető?
- Pontosan milyen szociális, és gyermekvédelmi feladatokat látnak el az ingatlanban, ami miatt az ingatlan üzleti célú bérbeadása nem lehetséges?
- Melyik évben kapta meg az üzemeltetési jogot a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény?
-Kérem, adják meg éves bontásban (!), hogy a "Harmónia" Integrált Szociális Intézménnyel kötött üzemeltetési, bérleti szerződés ideje alatt, az intézmény által "hazánkban egyedülálló modell program" keretei közt működtetett "Teleki Kastély Szálloda és Oktatóbázis":

1. hány fős állandó személyzettel, illetve sérült személy bevonásával üzemelteti/üzemeltette az ingatlant?
2. Melyik évben, hány rendezvényt/konferenciát tartottak?
3. Hány szállóvendég, mennyi éjszakát töltött el a kastélyban?
4. Milyen fejlesztések történtek az ingatlanon?
5. Ezeket a fejlesztéseket milyen forrásból finanszírozták?
6. Mennyi bevételt termelt a "Szálloda és Oktatóbázis"?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 11.

Üdvözlettel:

Németh Györgyi

Hivatkozása ide

Feladó: Keczely Béla dr.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság


Attachment image003.jpg
2K Download

Attachment SZGYF IKT 8821 9 2017.PDF.pdf
1.1M Download View as HTML


Németh Györgyi asszony részére  

 

 

Tisztelt Németh Györgyi Asszony!

 

Ön a 2017. március 21. napján kelt e-mailjével közérdekű adatigénylési
kérelmet nyújtott be a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz. 

Közérdekű adatigénylésének teljesítéseként mellékelten megküldöm Önnek a
Főigazgató úr levelét.

 

 

 

dr. Keczely Béla Zoltán LL.M.

 

belső adatvédelmi felelős

vezető főtanácsos

 

[1][email address]

+36-30-566-3237

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Keczely Béla dr.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment SZGYF IKT 8821 9 2017.PDF.pdf
1.1M Download View as HTML


 

Németh Györgyi asszony részére  

 

 

Tisztelt Németh Györgyi Asszony!

 

Ön a 2017. március 21. napján kelt e-mailjével közérdekű adatigénylési
kérelmet nyújtott be a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz. 

Közérdekű adatigénylésének teljesítéseként mellékelten megküldöm Önnek a
Főigazgató úr levelét.

 

 

 

dr. Keczely Béla Zoltán LL.M.

 

belső adatvédelmi felelős

vezető főtanácsos

 

[1][email address]

+36-30-566-3237

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Róder Viktória dr.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság


Attachment image001.png
4K Download

Attachment Solt Teleki Kast ly 2.PDF.pdf
286K Download View as HTML


Tisztelt Németh Györgyi Asszony!

Szíves tájékoztatásul megküldöm Főigazgató Úr 2017. május 10-én kelt
levelét a Solt, Teleki Kastély üzemeltetésével kapcsolatosan.

 

dr. Boncz Jenő

mb. Főosztályvezető Úr

megbízásából

 

Üdvözlettel,

dr. Róder Viktória

hasznosítási jogi referens

[1]Leírás: cid:image001.png@01CE9505.7DC1C8B0

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály

Ingatlanhasznosítási Osztály

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Telefon: +36 30 485 80 30

[2]www.szgyf.gov.hu

 

References

Visible links
2. http://www.szgyf.gov.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh Györgyi:
Csak a(z) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szerződések IMM

A(z) Iparművészeti Múzeum részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei