A Stipendium Hungaricum program keretében felhasznált források összesítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Tempus Közalapítvány részére

Tempus Közalapítvány nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Tempus Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Stipendium Hungaricum program részeként felhasznált költségvetési forrás összegét 2013 óta, évenkénti bontásban,.
b) szintén évenkénti, valamint a küldő országok szerinti bontásban azt, hogy az a) pont szerint éves összegeken belül mekkora forrást fordítottak az egyes országokból érkező hallgatók képzésére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 21.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Dobos Gábor
Tempus Közalapítvány

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Tekintettel arra, hogy közérdekű adatigénylése a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozásával kapcsolatos, javasoljuk, hogy az adatigénylését az Emberi Erőforrások Minisztériumának címezze, mivel a programra vonatkozó, 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) értelmében a Stipendium Hungaricumért a miniszter felel, a program költségvetése pedig a minisztérium költségvetésének része, a program finanszírozását a minisztérium közvetlenül látja el.

Üdvözlettel,

Dobos Gábor / Mr. Gabor Dobos
Study in Hungary vezető/ Head of Department for Study in Hungary

STIPENDIUM HUNGARICUM ı CAMPUS MUNDI
Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. | 1438 Budapest 70, Pf. 508.
T: (+36 1) 237 1300 | F: (+36 1) 239 1329
www.tka.hu | www.studyinhungary.hu | www.campusmundi.hu
www.facebook.com/studyinhungaryofficial/

Környezetünk védelme érdekében a Tempus Közalapítvány munkatársai csak a legszükségesebb esetben nyomtatják ki e-mailjeiket.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Dobos Gábor!

Köszönjük a választ, így járunk el.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Tempus Közalapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei