A Szakszolgálat megrendelői

Magosányi Árpád küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Magosányi Árpád

Tisztelt Nemzetbiztonsági Szakszolgálat!

A http://kimittud.atlatszo.hu/request/a_hi... címen található adatigénylésre adott válaszuk alapján az általam ott kért információkat kénytelen leszek az Önök megrendelőitől egyenként elkérni.
Jelen adatkérés első kérdése erre vonatkozik, az ott hivatkozott megrendelőkről szól.

Másrészt a fent hivatkozott adatigénylésre adott válaszban nem sikerült az adatigénylői szándékot megérteni a hamadik kérdésre vonatkozóan. Ezért azt a kérdést pontosabb fogalmazásban ismét felteszem. Ezen kívül jelezni szeretném, hogy álláspontom szerint az az adat, hogy a Szakszolgálaton keresztül hányszor kezdeményezték az előfizetői szolgáltatás szüneteltetését
1) a Szakszolgálat kezelésében lévő adat, és
2) aggregált statisztika lévén kiadása nem járhat nemzetbiztonsági kockázattal, ezért
a hatályos törvények alapján Önök azt kötelesek kiadni.
Ezért:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat megrendelőinek listáját
- azt az adatot, hogy a 2014-es évben hány esetben kezdeményezték
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton keresztül annak megrendelői az előfizetői szolgáltatás szüneteltetését az Eht. 136. § (1) c) pontja alapján

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 9.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Jog
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat


Attachment k z rdek adatig nyl s M...doc
155K Download View as HTML


Tisztelt Magosányi Árpád Úr!

A tárgybani megkeresésével összefüggő válaszunkat a mellékelt elektronikus dokumentum tartalmazza.

Tisztelettel:

dr. Török Péter

________________________________________
Feladó: Magosányi Árpád <[FOI #4165 email]>
Elküldve: 2015. március 9. 21:02
Címzett: NBSZ
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - A Szakszolgálat megrendelői

Tisztelt Nemzetbiztonsági Szakszolgálat!

A http://kimittud.atlatszo.hu/request/a_hi... címen található adatigénylésre adott válaszuk alapján az általam ott kért információkat kénytelen leszek az Önök megrendelőitől egyenként elkérni.
Jelen adatkérés első kérdése erre vonatkozik, az ott hivatkozott megrendelőkről szól.

Másrészt a fent hivatkozott adatigénylésre adott válaszban nem sikerült az adatigénylői szándékot megérteni a hamadik kérdésre vonatkozóan. Ezért azt a kérdést pontosabb fogalmazásban ismét felteszem. Ezen kívül jelezni szeretném, hogy álláspontom szerint az az adat, hogy a Szakszolgálaton keresztül hányszor kezdeményezték az előfizetői szolgáltatás szüneteltetését
1) a Szakszolgálat kezelésében lévő adat, és
2) aggregált statisztika lévén kiadása nem járhat nemzetbiztonsági kockázattal, ezért
a hatályos törvények alapján Önök azt kötelesek kiadni.
Ezért:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat megrendelőinek listáját
- azt az adatot, hogy a 2014-es évben hány esetben kezdeményezték
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton keresztül annak megrendelői az előfizetői szolgáltatás szüneteltetését az Eht. 136. § (1) c) pontja alapján

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 9.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the KiMitTud website. This footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #4165 email]

Is [NBSZ request email] the wrong address for Közérdekű adat requests to Nemzetbiztonsági Szakszolgálat? If so, please contact us using this form:
http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Magosányi Árpád:
Csak a(z) Nemzetbiztonsági Szakszolgálat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei