A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „végelszámolás alatt” -tal szemben fenálló követelés

Rubletzky Jánosné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Rubletzky Jánosné

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Önkormányzatnak van-.e követelése a A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „végelszámolás alatt” (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.) -vel szemben és milyen összegben, milyen jogcímen?

Amennyiben igen, úgy kérem megküldeni a képviselő-testületi jkv-et, melyben döntött a betét, avagy értékpapír, stb. vásárlásról. -természetesen akkor, ha az összeg elhelyezéséhez a SZMSZ szerint a testület döntése volt szükséges.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 27.

Üdvözlettel:

Rubletzky Jánosné

Hivatkozása ide

Feladó: Lévai Tamás
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Sz chenyi bank.pdf
48K Download View as HTML


Rubletzky Jánosné

 

 

Tisztelt Asszonyom!

 

Mellékelten megküldöm dr. Tahon Róbert jegyző úrnak az Ön által a tárgyban
megjelölt ügyben kért közérdekű adatigénylésre adott válaszát.

 

Tisztelettel:

 

dr. Lévai Tamás

jegyzői referens

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rubletzky Jánosné:
Csak a(z) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei