A szenátus határozatai

Virág Szabolcs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Virág Szabolcs

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Kancellár Úr!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató Úr!
Tisztelt Szenátus!

A 2015. november 17-én hatályba lépett 112/B/2015. (X:29.) számú szenátusi határozat 3. § (2) bekezdés által módosított Szervezeti és Működési Rend 20. § (3) bekezdése értelmében "A Szenátus határozatait a rektor és a kancellár írja alá. A Szenátus határozatait a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság –
amennyiben az több részből áll, mindegyik részével együtt – nyilvánosságra hozza az Egyetem honlapján az aláírást követő legfeljebb 5 munkanapon belül."

Az egyetem honlapján többek között az alábbi határozatokat sem találtam meg:
38/2016.
39/2016.
40/2016.
41/2016.
42/2016.
54/2016.
55/2016.
56/2016.
57/2016.
58/2016.
59/2016.
60/2016.

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje című szabályzat 2.7.1. (3) bekezdése kimondja, hogy a "A hatálybalépés napja – az előkészítő indokolt, ettől eltérő javaslata hiányában – a JIF alhonlapon való közzétételt követő nap."

Mindezekre tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016. november 17-ét követő szenátusi üléseken elfogadott határozatok listáját.
Az excel táblázatban szerepeljen:
- a határozat száma,
- a határozat miről szól,
- az elfogadó szenátusi ülés napja, elektronikus szavazás esetén a szavazási felhívás napja,
- a rektor és a kancellár általi aláírás napja,
- a JIF alhonlapján történő közzététel napja.

Amennyiben valamely határozatnál egy információ nem áll rendelkezésre (pl. még nem lett közzétéve a JIF alhonlapon a határozat), akkor ezt egyértelműen jelezzék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:

Virág Szabolcs

Hivatkozása ide

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

És mi van, ha ideges lesz a kancellár az ilyen igénylésektől?

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

És ha igen, hozzám vág egy számlatömböt?

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Talán egy anatómiai atlaszt. Az kicsit nehezebb.
De szerintem az erőszak nem az ő műfaja, nem valószínű, hogy verekedni akar majd.

Link to this

Orvostanhallgató hozzászólt ()

Tisztelt Adatigénylő(k)!

Ez az oldal a közérdekű adatigénylések megkönnyítésére készült és nem a személyes bosszúra. Ha az egyetemmel, vagy a hallgatói önkormányzattal személyes problémáik vannak, azt kérem velük intézzék, ne itt.
Valamint: az egyetem, a kancellár, a jogi és igazgatási főigazgató és a többiek cseszegetését kérem sürgősen hagyják abba. Ha ezt így folytatják, lesüllyednek arra a szintre, amilyennek másokat beállítanak.

Másodéves Medikus

Link to this

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

 
87237- 2 /KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Virág Szabolcs<[FOI #8077 email]> 2016.11.29.
10:07 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Kancellár Úr!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató Úr!
Tisztelt Szenátus!

A 2015. november 17-én hatályba lépett 112/B/2015. (X:29.) számú szenátusi
határozat 3. § (2) bekezdés által módosított Szervezeti és Működési Rend
20. § (3) bekezdése értelmében "A  Szenátus  határozatait  a  rektor  és 
a  kancellár  írja  alá.  A  Szenátus  határozatait  a  Jogi  és
Igazgatási  Főigazgatóság –
amennyiben  az  több  részből  áll,  mindegyik  részével  együtt –
nyilvánosságra hozza az Egyetem honlapján az aláírást követő legfeljebb 5
munkanapon belül."

Az egyetem honlapján  többek között az alábbi határozatokat sem találtam
meg:
38/2016.
39/2016.
40/2016.
41/2016.
42/2016.
54/2016.
55/2016.
56/2016.
57/2016.
58/2016.
59/2016.
60/2016.

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje című szabályzat 2.7.1. (3)
bekezdése kimondja, hogy a "A hatálybalépés napja – az előkészítő
indokolt, ettől eltérő javaslata hiányában – a  JIF alhonlapon való
közzétételt követő nap."

Mindezekre tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem
elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016.
november 17-ét követő szenátusi üléseken elfogadott határozatok listáját.
Az excel táblázatban szerepeljen:
- a határozat száma,
- a határozat miről szól,
- az elfogadó szenátusi ülés napja, elektronikus szavazás esetén a
szavazási felhívás napja,
- a rektor és a kancellár általi aláírás napja,
- a JIF alhonlapján történő közzététel napja.

Amennyiben valamely határozatnál egy információ nem áll rendelkezésre (pl.
még nem lett közzétéve a JIF alhonlapon a határozat), akkor ezt
egyértelműen jelezzék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítst állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:

Virág Szabolcs

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8077 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 20167/KSJIF/2017.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Közérdekű adatmegkeresésére tárgyában tájékoztatom, hogy az Ön által
felsorolt határozatok  ( a Szenátus 2016. április 28,  valamint a május
25. ülésének határozatai) a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján az
alábbi linken elérhetők.  
[1]http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...
 
Tájékoztatom továbbá arról, hogy a hivatkozott  linken a  2016. november
17-ét követő határozatok is megtalálhatók   ülésekre lebontva. A
határozatok minden olyan adatot tartalmaznak, melyet Ön az
adatigénylésében megjelölt.  
 
A fentiek alapján a 2016. november 17-ét követő szenátusi  határozatok
listáját nem tartom szükségesnek külön összeállítani, mivel a honlapunkon
minden információ, az Ön adatigénylése tekintetében elérhető.  
 
 
Tisztelettel:
 
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 
 
>>> Virág Szabolcs<[FOI #8077 email]> 2016.11.29.
10:07 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Kancellár Úr!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató Úr!
Tisztelt Szenátus!

A 2015. november 17-én hatályba lépett 112/B/2015. (X:29.) számú szenátusi
határozat 3. § (2) bekezdés által módosított Szervezeti és Működési Rend
20. § (3) bekezdése értelmében "A  Szenátus  határozatait  a  rektor  és 
a  kancellár  írja  alá.  A  Szenátus  határozatait  a  Jogi  és
Igazgatási  Főigazgatóság –
amennyiben  az  több  részből  áll,  mindegyik  részével  együtt –
nyilvánosságra hozza az Egyetem honlapján az aláírást követő legfeljebb 5
munkanapon belül."

Az egyetem honlapján  többek között az alábbi határozatokat sem találtam
meg:
38/2016.
39/2016.
40/2016.
41/2016.
42/2016.
54/2016.
55/2016.
56/2016.
57/2016.
58/2016.
59/2016.
60/2016.

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje című szabályzat 2.7.1. (3)
bekezdése kimondja, hogy a "A hatálybalépés napja – az előkészítő
indokolt, ettől eltérő javaslata hiányában – a  JIF alhonlapon való
közzétételt követő nap."

Mindezekre tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem
elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016.
november 17-ét követő szenátusi üléseken elfogadott határozatok listáját.
Az excel táblázatban szerepeljen:
- a határozat száma,
- a határozat miről szól,
- az elfogadó szenátusi ülés napja, elektronikus szavazás esetén a
szavazási felhívás napja,
- a rektor és a kancellár általi aláírás napja,
- a JIF alhonlapján történő közzététel napja.

Amennyiben valamely határozatnál egy információ nem áll rendelkezésre (pl.
még nem lett közzétéve a JIF alhonlapon a határozat), akkor ezt
egyértelműen jelezzék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítst állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:

Virág Szabolcs

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8077 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Virág Szabolcs:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Hallgató szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Nagy Péter által

Hallgató Szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei