A szentendrei volt szovjet laktanyához és a volt PEVDI vállalathoz köthető környezetszennyezés adatai

Csengődy Krisztina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Csengődy Krisztina

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a szentendrei volt szovjet laktanya (2000 Szentendre, Dózsa György út) és a volt PEVDI vállalat (2000 Szentendre, Dózsa György út 24. jelenleg Hungaropen Kft. által használt terület) területéről származó klórozott szénhidrogén szennyezés mértékére, kiterjedésére, minőségére vonatkozó régebbi (2004-es) és azóta keletkezett újabb adatokat (mérések, jegyzőkönyvek, összefoglalók, jelentések, a fentiekkel kapcsolatosan kiadott hatósági vagy egyéb határozatok stb.);
- a fent megjelölt terület környezeti kármentesítésére vonatkozó tervekre, elképzelésekre vonatkozó adatokat;
- az Országos Környezeti Kármentesítési Program jelenlegi felelősét kijelölő dokumentumot vagy jogszabály-helyet, illetve annak hiányában az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtásának leállítását, felfüggesztését előíró dokumentumot vagy jogszabály-helyet;
- a szentendrei Dera patak vizének, vízgyűjtő területének, környezetének felszíni víz szennyezettségére vonatkozó vizsgálati, mérési adatokat, eredményeket, összefoglalókat - kiemelt figyelemmel a patak Dunába ömlése előtti 2 km-es szakaszára;
- a szentendrei Dera patak vizével kommunikáló felszín alatti vizeknek a víz szennyezettségi adatait (mérések, jegyzőkönyvek, összefoglalók, jelentések, határozatok stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 19.

Üdvözlettel:

Csengődy Krisztina

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH-KTF Központi postafiók
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.jpg
0K Download

Attachment 7318 2 2016.pdf
156K Download View as HTML


Csendődy Krisztina részére

adatigénylő

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

dr. Bartus Adrienn főosztályvezető asszony nevében és megbízásából
csatoltan küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály tárgyi levelét, szíves tájékoztatásul.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Gönczi Irén

Titkársági asszisztens

 

Telefon: +36 1 478 4400

[1][email address]

 

 

[2]cimer2Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csengődy Krisztina:
Csak a(z) Pest Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei