A "szeptemberi válság" dokumentumai

Vámos Miklós küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vámos Miklós

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség! Tisztelt Dr. Janó Márk Államtitkár Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Dr. Gulyás Gergely miniszter a legutóbbi kormányinfón azt mondta, hogy „megbízható szakértői véleményekre” alapozva kisebb gazdasági válságot vár őszre a kormány. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azokat a szakértői véleményeket, amelyekre alapozva ezt a kijelentést megfogalmazta a miniszter.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 11.

Üdvözlettel:

Vámos Miklós

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K19032617090.pdf
35K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldjük a Miniszterelnökség válaszát az Ön
által benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo  

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vámos Miklós

Delivered

Tisztelt Államtitkár Úr!

Köszönöm őszinte válaszát, az igazat megvallva gondoltam, hogy nem volt alapja a bejelentésnek.

Üdvözlettel:

Vámos Miklós

Hivatkozása ide

Feladó: Vámos Miklós

Delivered

Tisztelt Államtitkár Úr!

Újólag átolvasva válaszát, felmerült bennem, hogy mégis kell, hogy az Önök rendelkezésére álljanak bizonyos dokumentumok, hiszen a miniszter úr valamire csak alapozhatta ezen fontos bejelentését.

Amennyiben ténylegesen erről lenne szó, felhívnám figyelmét az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/6986/2/V. számú, Dr. Stumpf István alkotmánybíró úr részére megküldött állásfoglalására, amely szerint „Az Infotv. 3. § 5. pontja szerinti közérdekű adatok tekintetében a Hatóság gyakorlatában a „közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő” fordulat kizárólag azt jelenti, hogy a kért adatokat tartalmazó dokumentumok az adott szerv adatbázisában, illetve nyilvántartásában fizikailag rendelkezésre állnak. A közérdekű adatigénylések teljesítése kapcsán a közfeladatot ellátó szerv adatkezelői minősége nem függ az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti feltételek teljesítésétől, nem szükséges tehát, hogy az adott szerv döntsön az adatok sorsáról, illetve meghatározza az adatkezelés célját. A közfeladatot ellátó szerv számára rendelkezésre álló, birtokában lévő közérdekű adatok tekintetében tehát a szerv az adatokat kezelő közfeladatot ellátó szervnek minősül, tehát az Infotv. 26. § (1) bekezdés kötelezettjének tekintendő”.

A fentiek alapján – amennyiben netán mégis lenne olyan szakértői vélemény a kezelésükben, ami alátámaszthatná a miniszter úr által elmondottakat –, kérem ezen dokumentumok szíves megküldésére. Ezek hiányában a közvélemény esetleg téves következtetéseket vonhatna le a bejelentés igazságtartalmára vonatkozóan.

Üdvözlettel:

Vámos Miklós

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vámos Miklós:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatok az államtitkárokról

A(z) Miniszterelnökség részére Oroszi Babett által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei