A Szlovákiai Magyarok Kerékasztalának működtetése és programjainak támogatására megkötött támogatási szerződés elszámolása

Király Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Király Zoltán

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézetnek a Szlovákiai Magyarok Kerékasztalának működtetése és programjainak támogatására megkötött támogatási szerződésének (http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/2/0... pénzügyi elszámolását és záró szakmai beszámolóját különös tekintettel a szerződés alapján készített a pénzügyi elszámolásra és záró szakmai beszámolóra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 8.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Barna Kornél dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment 6068 2015 p nz gyi sszes t kivonat.pdf
170K Download View as HTML

Attachment 6068 2015 szakmai besz mol.pdf
1.8M Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő,

a 2016. szeptember 08- napján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez címzett
és a Fórum Kisebbségkutató Intézetnek a Szlovákiai Magyarok
Kerékasztalának működtetése és programjainak támogatása tárgyban kelt
adatigénylését alábbiak szerint teljesítjük (mellékletek csatolva):

A Fórum Kisebbségkutató Intézet számára a BGA Bizottsága 76/2015.
(VIII.03.) számú határozatában 15.000.000,- Ft támogatást ítélt meg a
Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának működtetésére és programjainak
támogatására. Az Intézet a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának lebonyolító
intézménye, működteti a Kerekasztal szakmai bizottságait; tevékenysége
létfontosságú a szlovákiai magyarok megmaradása és hatékony
jogérvényesítése szempontjából. A Kerekasztal tevékenysége jellegéből
adódóan több szakértő bevonását igényli. Ennek megfelelően támogatási
szerződéssel, ill. költségtervével összhangban a támogatást elsősorban
személyi jellegű költségekre fordította, továbbá pl. honlap bővítésre,
reklámanyagok készítésére, szociológiai felmérés készítésére ill. szállás,
étkezés biztosítására.

Támogatott a támogatási összeg felhasználását az elszámolási szabályzatban
írtaknak megfelelően igazolta.  

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

[1]cid:image003.jpg@01D19BEA.05A3D2D0

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Barna Kornél dr.!

Köszönöm az adatigénylésre küldött dokumentumokat, de azok nem tartalmazzák a kért pénzügyi elszámolást és a záró szakmai beszámoló is számos kérdést vet föl. Például azt, hogy a beszámoló aláírási dátuma 2015 jan. 27. miközben a beszámoló a 2015-ös évre vonatkozik és 5. pontban olvasható kommunikációs terv megvalósulása tételben 2014/12 hó, 2015/12 hó és 2016/01 havi webes dokumentumokra hivatkozik.
Tisztelettel kérem, hogy a kért pénzügyi elszámolás tekintetében a kifizetett összegek tételes elszámolását szíveskedjenek az átlátszó oldalára feltölteni.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Barna Kornél dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment 6068 2015 p nz gyi sszes t kivonat.pdf
174K Download View as HTML


Tisztelt Király Zoltán Úr!

Az elszámolás adatait és a beszámolót adatigénylésének megfelelően
megküldtük előző levelünkben.

A nyilvánvaló elírást (2016. január 27.) a beszámoló dátumára vonatkozóan
a Támogatott nyilatkozatban korrigálta.

A hivatkozott kommunikációs tartalmak a Támogatott munkájára vonatkoznak,
a támogatás nyújtásának célja a Kedvezményezett működése és programjainak
támogatása.

 

A mellékletben összefoglalt jogcímekre került felhasználásra a támogatás.

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Barna Kornél dr.!

Köszönöm az adatigénylésre küldött dokumentumokat, de azok nem tartalmazzák a konkrét pénzügyi elszámolást.
Az érdeklődés a személyi jellegű költségek kedvezményezettjeinek számára, az elkészített reklámanyagok nevesítésére, a szociológiai felmérés témájára vonatkozott.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Király Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei