A tervezett Római-parti védműhöz készült komplex kockázatkezelési tanulmány

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Tér-Team Kft. által tervezett Római-parti védműhöz készült komplex kockázatkezelési tanulmányt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 19.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Dékány Tamás
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Becker András Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-45501/2017-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Irodája részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 327 1208
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Molnár Katalin dr.
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal


Attachment BAFDi251020170503132059.pdf
29K Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!

Közérdekű adat iránti kérelmére, mellékelten megküldöm Főjegyző Asszony válaszlevelét.

Üdvözlettel:

dr. Molnár Katalin
Főpolgármesteri Hivatal
Főjegyzői Iroda

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Főjegyző Asszony!

Fenti adatigénylésemmel kapcsolatban május 3-i válaszában Ön azt írta, az adatigénylés tárgyát képező kockázatelemzési tanulmány nem készült el, annak határideje május 15-re módosult. Ezek szerint a mondott tanulmány a múlt héten elkészült, arra kérem szíveskedjenek megküldeni .

Köszönettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Molnár Katalin dr.
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal


Attachment BAFDi251020170601102856.pdf
32K Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!

Mellékelten küldöm Főjegyző Asszony válaszlevelét.

Üdvözlettel:

dr. Molnár Katalin
Főpolgármesteri Hivatal
Főjegyzői Iroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt dr. Molnár Katalin!
Tisztelt Főjegyző Asszony!

A minap a közgyűlés megszavazta az engedélyezési eljárás megindítását, így most már véleményem szerint végképp nincs akadálya az április 19-én kelt adatigénylés teljesítésének.
Ehhez kapcsolódóan meg kívánom jegyezni, hogy azt a hivatal sem vitatta, hogy az adatigénylésben megjelölt adat, azaz a kockázatelemzési tanulmány létezik, és hogy a Hivatal az adat kezelője. Ebből következően az a tény, hogy a nem tagadottan létező adathoz még valaki véleményt vagy értékelést akar fűzni, nem jelent megtagadási okot az adatigénylés tekintetében. Ennek figyelembe vételével kérem, a kért tanulmány szíveskedjenek megküldeni.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Bagó Ildikó
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal


Attachment S150Minolta17062311540.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment Becker Andr s.pdf
186K Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére, csatoltan megküldöm Főjegyző Asszony
válaszlevelét és annak mellékletét.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Molnár Katalin

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei