A "The Szupergirls" 2018. évi elismerő díjai

Lengyel Gergő küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Táncsport Szakszövetség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lengyel Gergő

Delivered

Tisztelt Magyar Táncsport Szakszövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Táncsport Szakszövetség által a "The Szupergirls" felnőtt nemzetközi akrobatikus rock and roll nagyformáció 2018. évi sporttörténelmi teljesítményét (felnőtt Világbajnoki 1. hely, Európa-bajnoki 1. hely, Világkupa 1. hely, Magyar Bajnokság 1. hely) közvetlenül díjazó - azaz nem edzőinek és nem az eltáncolt koreográfiának adott -, a Magyar Táncsport Szakszövetség érvényben lévő díjazási rendszerein belül odaítélt díjainak névsorát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 30.

Üdvözlettel:

Lengyel Gergő

Hivatkozása ide

Feladó: Alexandra Klisóczki
Magyar Táncsport Szakszövetség

Tisztelt Lengyel Gergő!
A The Szupergirls formáció a koreográfiával, edzőkkel együtt a 2018. évi
Nívódíjat kapta meg a Magyar TáncSport Szakszövetségtől.
Emellett az MTáSZ a formációt jelölte a Nemzeti Versenysport Szövetség
2018-as évet díjazó díjátadó gálájára.
Üdvözlettel,
Papp-Klisóczki Alexandra
főtitkár /general secretary
Magyar TáncSport Szakszövetség
Hungarian DanceSport Association
H-1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
tel. [1](+36) 1 460 6921
fax [2](+36) 1 460 6922
tel. [3](+36) 306826342
web [4]www.mtasz.hu
Lengyel Gergő <[5][FOI #12657 email]> ezt írta
(időpont: 2019. ápr. 30., K, 19:23):

Tisztelt Magyar Táncsport Szakszövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar
Táncsport Szakszövetség által a "The Szupergirls" felnőtt nemzetközi
akrobatikus rock and roll nagyformáció 2018. évi sporttörténelmi
teljesítményét (felnőtt Világbajnoki 1. hely, Európa-bajnoki 1. hely,
Világkupa 1. hely, Magyar Bajnokság 1. hely) közvetlenül díjazó - azaz
nem edzőinek és nem az eltáncolt koreográfiának adott -, a Magyar
Táncsport Szakszövetség érvényben lévő díjazási rendszerein belül
odaítélt díjainak névsorát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [6]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 30.

Üdvözlettel:

Lengyel Gergő

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[7][FOI #12657 email]

Ha a(z) Magyar Táncsport Szakszövetség nem a(z) [8][Magyar Táncsport Szakszövetség request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja
ezt meg nekünk:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([11]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:%28%2B36%29%201%20460%206921
2. file:///tmp/tel:%28%2B36%29%201%20460%206922
3. file:///tmp/tel:%28%2B36%29%20306826342
4. http://www.mtasz.hu/
5. mailto:[email address]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/
7. mailto:[email address]
8. mailto:[Magyar Táncsport Szakszövetség request email]
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
11. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Lengyel Gergő

Delivered

Tisztelt Klisóczki Alexandra!

Köszönöm megtisztelő válaszát, ugyanakkor pontosítást szeretnék kérni.
A két nappal ezelőtt a korábban 2018. évi Nívódíj díjazottjai tárgyában benyújtott közadat igénylésemre adott válaszában ( https://kimittud.atlatszo.hu/request/201... ) Ön illetve az MTáSz arról tájékoztatott, hogy a The Szupergirls „Kisherceg” koreográfia és Lengyel Veronika, Fekete Kinga, Tóth Bence kaptak díjat. Ennek megerősítésére válaszában - az általam kérteknek megfelelően - külön sorban kiemelte, hogy a díjazottak "koreográfia és edzők" minőségében kapták a díjat.
Teljesen egyértelmű tehát, hogy a 2018. évi Nívódíj díjazottjai tárgyában benyújtott közadat igénylés szerint a "The Szupergirls" formáció semmilyen minőségében nem kapott díjat. Formációs minőségében az akrobatikus rock and roll szakágban a Vis Amoris formáció kapott díjat, a versenytánc szakágban a Adria Szigo formáció.
A jelen közadat igénylésre adott válaszában (azaz cirka 2 nappal később) ugyanakkor Ön mégis arról tájékoztatott, hogy "The Szupergirls formáció a koreográfiával, edzőkkel együtt a 2018. évi Nívódíjat kapta meg a Magyar TáncSport Szakszövetségtől, azaz 3 díjazottat nevez meg: a The Szupergirls formációt, a koreográfiát és az edzőket. Ez nálam három díjazott, nem tudom Önnél mennyi?

Kérem tájékoztasson, hogy jelen közadat igénylésre adott válasz és a korábbi közadat igénylésemre adott válasz miért különbözik, és ha jelen tájékoztatás a helyes, akkor kérem tájékoztasson, hogy a 2018. évi Nívódíj díjazottjai tárgyában benyújtott közadat igénylésre adott válaszban miért nem szerepel a díjazottak neveinek felsorolása közt a "The Szupergirls" formáció, csak a Kisherceg koreográfia és az edzők nevei és miért nem szerepel nyomatékosításképpen a "formáció" szó a díjazási minőségnél, mint ahogy a Vis Amorisnál az Adria Szigo formációnál pontosan szerepel a "formációs" minőség féltüntetése.

Üdvözlettel:

Lengyel Gergő

Hivatkozása ide

Feladó: Alexandra Klisóczki
Magyar Táncsport Szakszövetség

Tisztelt Lengyel Gergő!
Az elnökség által meghozott határozat alapján a díjazott:  The Szupergirls
„Kisherceg” koreográfia - Lengyel Veronika, Fekete Kinga, Tóth Bence 
Üdvözlettel,
Papp-Klisóczki Alexandra
főtitkár /general secretary
Magyar TáncSport Szakszövetség
Hungarian DanceSport Association
H-1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
tel. [1](+36) 1 460 6921
fax [2](+36) 1 460 6922
tel. [3](+36) 306826342
web [4]www.mtasz.hu
Lengyel Gergő <[5][FOI #12657 email]> ezt írta
(időpont: 2019. máj. 8., Sze, 20:29):

Tisztelt Klisóczki Alexandra!

Köszönöm megtisztelő válaszát, ugyanakkor pontosítást szeretnék kérni.
A két nappal ezelőtt a korábban 2018. évi Nívódíj díjazottjai tárgyában
benyújtott közadat igénylésemre adott válaszában (
[6]https://kimittud.atlatszo.hu/request/201...
) Ön illetve az MTáSz arról tájékoztatott, hogy a The Szupergirls
„Kisherceg” koreográfia és Lengyel Veronika, Fekete Kinga, Tóth Bence 
kaptak díjat. Ennek megerősítésére válaszában - az általam kérteknek
megfelelően - külön sorban kiemelte, hogy a díjazottak "koreográfia és
edzők" minőségében kapták a díjat.
Teljesen egyértelmű tehát, hogy a 2018. évi Nívódíj díjazottjai
tárgyában benyújtott közadat igénylés szerint a "The Szupergirls"
formáció semmilyen minőségében nem kapott díjat. Formációs minőségében
az akrobatikus rock and roll szakágban a Vis Amoris formáció kapott
díjat, a versenytánc szakágban a Adria Szigo formáció.
A jelen közadat igénylésre adott válaszában (azaz cirka 2 nappal később)
ugyanakkor Ön mégis arról tájékoztatott, hogy "The Szupergirls formáció
a koreográfiával, edzőkkel együtt a 2018. évi Nívódíjat kapta meg a
Magyar TáncSport Szakszövetségtől, azaz 3 díjazottat nevez meg: a The
Szupergirls formációt, a koreográfiát és az edzőket. Ez nálam három
díjazott, nem tudom Önnél mennyi?

Kérem tájékoztasson, hogy jelen közadat igénylésre adott válasz és a
korábbi közadat igénylésemre adott válasz miért különbözik, és ha jelen
tájékoztatás a helyes, akkor kérem tájékoztasson, hogy a 2018. évi
Nívódíj díjazottjai tárgyában benyújtott közadat igénylésre adott
válaszban miért nem szerepel a díjazottak neveinek felsorolása közt a
"The Szupergirls" formáció, csak a Kisherceg koreográfia és az edzők
nevei és miért nem szerepel nyomatékosításképpen a "formáció" szó a
díjazási minőségnél, mint ahogy a Vis Amorisnál az Adria Szigo
formációnál pontosan szerepel a "formációs" minőség féltüntetése.

Üdvözlettel:

Lengyel Gergő

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lengyel Gergő:
Csak a(z) Magyar Táncsport Szakszövetség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Sporttámogatás

A(z) Magyar Olimpiai Bizottság részére iványi márton által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei