A TV2 és az MTVA közötti szerződések

Szalay Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Szalay Dániel

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a TV2 és a közmédia között létrejött megállapodásokat, szerződéseket, különös tekintettel a Zenebutik című műsor névhasználata kapcsán kialakult ügyre. Kérem részletes tájékoztatásukat, hogy a TV2 csoport milyen ellentételezést biztosít a közmédiának amiatt, hogy a közmédia által több évtizeden át bejáratott Zenebutik elnevezést felhasználják új kereskedelmi csatornájukhoz.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 8.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Szalay Dániel!

 

2016. augusztus 08-án érkezett közérdekű adatigénylésében Ön elektronikus
másolatban kérte megküldeni a Zenebutik tekintetében a TV2 és a közmédia
között létrejött megállapodásokat, és részletes tájékoztatást kért a
tekintetben, hogy a TV2 csoport milyen ellentételezést biztosít a
közmédiának amiatt, hogy a közmédia által több évtizeden át bejáratott
Zenebutik elnevezést felhasználják új kereskedelmi csatornájukhoz.

 

Tájékoztatjuk, hogy adatigénylése idő előtti, részletes tájékoztatással
egyelőre sajnos nem szolgálhatunk. Ennek oka, hogy a felek korábban jogi
álláspontjaikat egyeztették, és jelenleg is mindkét fél azon dolgozik,
hogy a megfelelő szerződést készítsék elő megállapodásukhoz.

 

Az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá (5) bekezdése alapján
tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet
a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok
vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett jogsérelemre, vagy
annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye e
levelünkkel közölt elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye
elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi
Törvényszéken megindítani az MTVA-val szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv.  55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét, továbbá kérjük, küldjön
visszajelezést arról, hogy megkapta válaszunkat!

Tisztelettel:”

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szalay Dániel:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei