Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Huszthy Zita Katalin, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A V4 Art Connects rendezvény ideje alatti (2018. június 29. - július 1.) forgalomkorlátozás

Huszthy Zita Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Huszthy Zita Katalin to read a recent response and update the status.

Feladó: Huszthy Zita Katalin

Delivered

Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a V4 Art Connects rendezvény ideje alatt (2018. június 29. - július 1.) az Ybl Miklós tér és a Várkert rakpart lezárásához kapcsolódó ideiglenes forgalmi rendre vonatkozó tervet és forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 4.

Üdvözlettel:

Huszthy Zita Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Ernő
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tisztelt Huszthy Zita Katalin!

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos közúthálózatba tartozó úthálózati elemek közútkezelését látja el. Ebbe nem tartoznak bele főváros területén lévő helyi utak. Ezek közútkezelését a Budapest Közút Zrt. végzi.

Fentiek alapján Társaságunk az Ybl Miklós tér és a Várkert rakpart lezárásához - illetékesség hiányában - nem adott ki közútkezelői állásfoglalást.

Kérjük, hogy adatigénylésével a Budapest Közút Zrt-hez szíveskedjen fordulni.

Tisztelettel:

Kiss Ernő
forgalomtechnikai és kezelői osztályvezető

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Üzemeltetési Igazgatóság
Forgalomtechnikai és Kezelői Osztály
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Telefon:06-1-819-92-44
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Huszthy Zita Katalin, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Huszthy Zita Katalin:
Csak a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei