A V4 Art Connects rendezvény ideje alatti (2018. június 29. - július 1.) forgalomkorlátozás

Huszthy Zita Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Közút Zrt. részére

Budapest Közút Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Huszthy Zita Katalin

Delivered

Tisztelt BKK Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a V4 Art Connects rendezvény ideje alatt (2018. június 29. - július 1.) az Ybl Miklós tér és a Várkert rakpart lezárásához kapcsolódó ideiglenes forgalmi rendre vonatkozó tervet és forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 5.

Üdvözlettel:

Huszthy Zita Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Budapest Közút - Ügyviteli rendszer értesítő
Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük és rendszerünkben 18ERK0022817 érkeztető számon érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Budapest Közút Forgalomtechnika
Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Huszthy Zita Katalin!

Kérésére nem tudjuk megküldeni a rendezvénnyel kapcsolatosan hozzájárulással ellátott forgalomkorlátozási terveket, mivel ilyen tervek a rendezvényre nem készültek. Ebben az esetben ugyanis a rendőrség biztosította a helyszíni lezárásokat és a lezárandó utcákkal és kihelyezendő megállási tilalmakkal kapcsolatosan ún. közlekedésrendészeti intézkedésben rendelkeztek. A rendezők a közterületek tulajdonosaitól közterület használati hozzájárulással rendelkeztek, így az előzmények alapján társaságunk a rendezvény lebonyolításának bejelentését tudomásul vette.

Üdvözlettel:

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
Forgalomtechnikai Igazgatóság

Tel: +36 30 774 1100 | e-mail: [email address] Web: www.budapestkozut.hu
Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Huszthy Zita Katalin:
Csak a(z) Budapest Közút Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Hídmester jármű

A(z) Budapest Közút Zrt. részére Le Marietta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei