A Váci út 201. alatti CBA vasárnapi nyitvatartása

Faragó Éva küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Faragó Éva

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a CBA-Gourmand Kft. tulajdonában álló, a 1138 Budapest, Váci út 201. szám alatt található CBA Cent Jumbo üzlet vasárnapi nyitvatartását lehetővé tevő önkormányzati, polgármesteri vagy jegyzői döntéseket, határozatokat, valamint az ezeket megalapozó dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 28.

Üdvözlettel:

Faragó Éva

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Faragó Éva!
2015. július 28-án érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva az
alábbiakról tájékoztatom:
A CBA-Gourmand Kft. 2015. május 4. napján kelt levelében jelentette be a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, a 1138 Budapest, Váci út 201.
szám alatti üzlet nyitvatartási idejének módosítását az alábbiak szerint:
hétfő-péntek 06:00 - 21:00 óráig,
szombat      06:00 - 20:00 óráig,
vasárnap     08:00 - 20:00 óráig
Bejelentésében hivatkozott arra, hogy az üzlet az Újpest-Városkapu
autóbusz állomás területén helyezkedik el.
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról
szóló 2014. évi CII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján:
„ 1. § (1) E törvény hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a
kiskereskedelmi tevékenységre tejed ki, függetlenül attól, hogy e
tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy
időszakonként változó helyszínen folytatják.
(2) E törvény hatálya nem terjed ki
3. a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított
üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző - a pályaudvar
üzemeltetőjével egyetértésben - határozza meg azt, hogy a pályaudvar
területe meddig terjed;”
Tulajdoni lap és helyszínrajz alapján az Igazgatási Osztály illetékes
ügyintézője meggyőződött arról, hogy az élelmiszer üzlet az autóbusz
pályaudvar területén van.Ezért a hivatkozott jogszabályra tekintettel,
mely szerint a vasárnapi nyitva tartás tilalma nem terjed ki az autóbusz
pályaudvarok területén kialakított üzletekre a  CBA-Gourmand Kft.
bejelentését a 2015. május 11-én kelt I/2530/2015 számú igazolással
tudomásul vettük és a XIII/11050-7/2013/B nyilvántartási számon
bejegyeztük, a honlapunkon az adatváltozást közzétettük.
Kérem a válasz tudomásulvételét.
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Faragó Éva:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatigénylés

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Szabó Bálint által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei